Author Archives: ل آ

شاد باشید

داشتن دل خجسته منوط به بر وفق مراد بودن عالم و عالمیان نیست!نیست که نیست! داشتن دل شاد از بی مشکلی نیست!…دل خجسته، چشمان خندون از امید و توکل میاد از استقامت از بزرگی میاد! از کنار اومدن یا زندگی! … read more

بصیرت دهم

“حیوانات سطح آگاهی و توقعات ما را منعکس میکنند.اگر تعالی روح و ادراک ما کم باشد،حیوانات تنها در کنار ما،اعمال زیست محیطی همیشگی خود را انجام خواهند داد.هنگامی که یک زیست شناس بدبین رفتار حیوانات را تا حد غریزه بدون … read more

دشمن درونی

خودِ من هم جزو آن دشمنانی هستم که باید دوستش بدارم! پذیرفتن خود یک مسئله اساسی اخلاقی است و چکیده و تقطیر نظریه زندگانی است. من وقتی به گرسنگان غذا میدهم ، وقتی توهین دیگران را می بخشایم ، وقتی … read more

جوانترین استاد دانشگاه جهان کیست؟

آلیا صبور دختر ایرانی جوان ترین استاد دانشگاه در جهان است، نام او در تاریخ ۱۹ فوریه ۲۰۰۸ در کتاب رکوردهای جهانی گینس نوشته شد و پس از ۲۹۱ سال رکورد آقای کولین مک‌ لورین رکورددار پیشین را شکست.او در … read more

زندگی عشق است و …عشق زندگی…

هزاران دلیل در هستی و دنیای زیبای مان وجود دارد که میتوا نیم بدون بهانه عاشق باشیم…عشق تنها در روابط خاص مانند عاشق و معشوق و یا والدین و فرزندان خلاصه نمیشود..عشق دلیل بودن و است و زندگی‌ و حیا … read more

کار کردن یعنی عبادت

آن که به کار مشغول است ،عبادت نیز می کند. .اگر گوشه نشینی و مراقبه را دشوار می یابیم،دلیلی برای نگرانی نیست. کار خویش را هدیه ای سازیم به درگاه لایزال خداوند. وقتی کار خوبی انجام می دهیم ان را … read more

شیخ اجل سعدی شیرازی

هر که دلارام دید از دلش آرام رفت چشم ندارد خلاص هر که در این دام رفت یاد تو می‌رفت و ما عاشق و بی ‌دل بدیم پرده برانداختی کار به اتمام رفت ماه نتابد به روز چیست که در … read more