Author Archives: ل آ

خدا

خـــــــــــدا آن حس زیبایی ست که در تاریکی صحرا زمانی که هراس مرگ می دزدد سکوتت را.. یکی هم چون نسیم دشت میگوید : “کنارت هستم ای تنهـا” خــــــــــــدایا شکرت …! (لیدا ـآ ) read more

گاندی

من به دنبال رهایی از عواقب گناهان خود نیستم.کوشش می کنم که از گناه رهایی یابم یا بهتر بگویم حتی به آن نیندیشم. (لیداـآ ) read more

دعا

بهتر است هنگام دعا کردن قلب مان تهی از کلمات باشد تا کلمات مان تهی از عشق. گاندی     (لیدا ـآ ) read more

گاندی

گاندی بزرگ وظیفه ما نیست که خطای دیگران را جستجو کنیم وبه قضاوت درباره دیگران بنشینیم.ما باید تمام نیروی خویش را برای قضاوت در کار خودمان صرف کنیم و تا وقتی که حتی یک خطا در خود می بینیم حق … read more

سکوت

شنیدن آموختن است،چون آن دم که در سکوت می شنوی،تمام هستی با تو سخن می گوید هنگامی که به تمامی سکوت پیشه می کنی،مهم ترین لحظه ی آموختن آغاز می شود آن گاه که در سکوتی ،زندگی رازهای خود را … read more

گیاه چای کوهی

خاصیت گیاه چای کوهی، در درمان افسردگی به اثبات رسیده است و مکانیزم اثر ضد افسردگی آن از طریق مهار آنزیمی است. چای کوهی که در زبان ترکی به آن توکلیجه(پشمالو) نیز می گویند، از تیره ی گیاهان معطر است … read more

بهار نارنج

عرق بهار نارنج اعصاب را تقویت می کند عرق بهار نارنج در تسکین ناراحتی های سینه و تپش قلب مؤثر است و اعصاب را تقویت می کند. مرتضی صفوی در گفت وگو با خبرنگار بهداشت و درمان فارس، افزود: عرق … read more

مدیتیشن

اکثر افراد فکر میکنند که مدیتیشن (یا مراقبه) نشستن در گوشه ای و یا متمرکز نمودن افکار بر چیزی مشخص است! در صورتی که این ایده اشتباه است! مدیتیشن به زبان ساده چیزی نیست به جز خاموشی ذهن و با … read more