Author Archives: ل آ

شعر آرزو (ویکتور هوگو )

اول از همه برایت آرزومندم که عاشق شوی، و اگر هستی، کسی هم به تو عشق بورزد، و اگر اینگونه نیست، تنهائیت کوتاه باشد، و پس از تنهائیت، نفرت از کسی نیابی. آرزومندم که اینگونه پیش نیاید، اما اگر پیش … read more

تنها خداوند حقیقت است

در حقیقت انسان بودن مهم است, اما متحول شدن بسیار مهم تر است! عشق!!!!!!! عشق, عشق بوجود می آورد, عشق پویا و مسری است! عشق به خداوند, عشق به همنوعان, عشق به خدمت و عشق به ایثار نمودن, در هر … read more

کسی که هزار سال زیسته بود

دو روز مانده به پايان جهان تازه فهميد كه هيچ زندگي نكرده است. تقويمش پر شده بود و تنها دو روز، تنها دو روز خط نخورده باقي بود. پريشان شد و آشفته و عصباني نزد خدا رفت تا روزهاي بيشتري … read more

عقاب

Garudasana – پاها را کنار هم بگذارید و بایستید و پشت و ستون فقراتتان را صاف و کشیده نگه دارید . – بازوی چپ را زیر بازوی راست بگذارید و هر دو بازو را در ناحیه آرنج به حالت متقاطع … read more

زن

جبران خلیل جبران دل زن با زمان دگرگون نمی شود و با فصلها تغییر نمی یابد. قلب زن بسیار جان می کند، اما نمی میرد. دل زن به جهانی می ماند که انسان آن را میدان جنگ و قربانگاه می … read more

تغییر

  چشم درد و راهب ميگويند در كشور ژاپن مرد ميليونري زندگي مي كرد كه از درد چشم خواب به چشم نداشت و براي مداواي چشم دردش انواع قرصها و آمپولها را بخود تزريق كرده بود اما نتيجه چنداني نگرفته … read more

نیت وضو

  اولين مرحله وضوساختن، نيت بر چنين كاري است. نيت در بسياري مواقع مي‌تواند به‌صورت ناخودآگاه باشد. يعني فرد بدون اينكه حتي در ذهن خويش نيز موضوع را مرور كند؛ صرفاً به قصد وضوساختن برپاخيزد. روشن‌بينان علاوه بر چاكراهاي مختلف … read more