Author Archives: Alireza

خدای من

خدای من

من تو را به قیمت اندکی فروختم… به نگاهی… به
نانی …به مقامی حقیر

ولی تو مرا نفروختی حتی به بهشت

و اجازه دادی بالاتر از بهشت به خودت ابراز محبت
کنم….

تحقیر کنندگان بدانند

انسان فقط زمانی می تواند تحقیر شود که خود را بالاتر از دیگری ببیند. اگر کسی گفت: من بهتر از تو هستم، بدانید که چنین فردی را می توان پایین کشید. نمی توان انسان فروتن را تحقیر کرد read more

داستان دو دوست

یک کشتی مسافربری گرفتارتوفان گردید و غرق شد . تنها دو مرد از آن کشتی جان سالم بدر برده و با رنج و تقلای زیادی خود را به جزیره ای کوچک و متروک رساندند. read more