Author Archives: خالقی

فواید ورزش

اهمیت و فواید ورزش ورزش، حرکات هماهنگ عضلانى است که موجب سلامت و تقویت اعضاى بدن مى گردد. البته باید در امر ورزش رعایت گروه سنّى، نوع فعّالیت افراد، تناسب نوع ورزش و کار، مقدار و هدف آن و دهها … read more

راههای رسیدن به آرامش و خالی شدن ذهن

منظور از اینکه بارها در پالایش هایمان گفته ایم توقعمان را از جهان هستى کم کنیم حتى به صفر برسانیم چیست؟ منظورمان این است که خود را محور جهان ندانیم و نخواهیم یا انتظار نداشته باشیم همه بر طبق خواسته … read more

چطور دست از فکر کردن زیادی برداریم

۱٫ از صبر کردن برای ایدآل هر چیز خودداری کنید. جاه‌ طلب بودن خیلی خوب است اما خواستن ایدآل غیرواقعبینانه و غیرعملی است. باید به دنبال پیشرفت مداوم باشید و برای دست یافتن به تغییرات مثبت تلاش کنید. ۲٫ فکر … read more