Author Archives: خالقی

مقایسه کردن کودکان

بزرگ کردن کودک اصلاح نقایص او نیست خودش این را دردرست می کند بلکه پرورش دادن قابلیت های اوست قابلیت های او را بشناسیم به آنها احترام بگذاریم و در محیطی سرشار از عشق و توجه مثبت غیر مشروط آنها … read more

پالایش چهل روزه ى دوم(تمرین تکانشى برخورد نکردن و احساس ضرورت فورى نداشتن در پاسخ به تنش ها)

و در اسرع وقت شروع به نوشتن موقعیت حساس در یک کاغذ کنم. موقعیت حساس را یادداشت کنیم این موقعیت باعث چه احساسى در من شد؟موقعیت هاى مشابه که این احساس به من دست دادرا یادداشت کنم، این احساس باعث … read more

چالش چهل روزه

در این چالش،آرزوها و رویاهایى که دارین را یادداشت کنید و اگر شده یک گام هم بردارین خیلى عالیه همانطور که قبلا گفتم یک گام برداشتن بهتر از در جا زدن و عقب گرده حتى ممکنه گاهى این گام حذف … read more

شکرگزارى

وقتی روزت و را با احساس قدردان بودن آغاز میکنی و همان نفس های اولیه صبحت را سپاسگزارانه میکشی و سپس شروع میکنی بدنبال چیزهایی در زندگیت که بودنش بهت احساس خوبی میبخشه و لحظات لطف زندگیت را مرور میکنى … read more