Author Archives: خالقی

چالش چهل روزه

در این چالش،آرزوها و رویاهایى که دارین را یادداشت کنید و اگر شده یک گام هم بردارین خیلى عالیه همانطور که قبلا گفتم یک گام برداشتن بهتر از در جا زدن و عقب گرده حتى ممکنه گاهى این گام حذف یک رابطه ى قدیمى باشه که مانع رشد و کمال ما باشه و یا…باهم شروع میکنیم ممکنه سخت باشه،ناامید نمیشویم و با یارى خداوند شروع میکنیم.

هیچ وقت دیر نیست در هر جایگاه و سنى که هستیم شروع کنیم،به امید خدا به پیش

شکرگزارى

وقتی روزت و را با احساس قدردان بودن آغاز میکنی و همان نفس های اولیه صبحت را سپاسگزارانه میکشی و سپس شروع میکنی بدنبال چیزهایی در زندگیت که بودنش بهت احساس خوبی میبخشه و لحظات لطف زندگیت را مرور میکنى … read more

فواید ورزش

اهمیت و فواید ورزش ورزش، حرکات هماهنگ عضلانى است که موجب سلامت و تقویت اعضاى بدن مى گردد. البته باید در امر ورزش رعایت گروه سنّى، نوع فعّالیت افراد، تناسب نوع ورزش و کار، مقدار و هدف آن و دهها … read more