Author Archives: خالقی

راهکار هایی برای موفقیت

موفقیت مرحله ای در کسب و کار می خواهم چیزهایی به شما بگویم که مطمئن هستم در ابتدا به آنها اعتراض می‌کنید و می‌گویید که دارم اشتباه می‌کنم ولی من می‌خواهم بزرگترین راز موفقیتم را برایتان بازگو نمایم. این راز … read more

ارتباط موثر دو

مهم:فضل فروشی ارتباط موثر را غیر ممکن می کند. تنهاترین افراد کسانی هستند که به دیگران نگاه عاقلان در سفیه می کنند ودیگران را کوچک می پندارند. مهم:تلاش ما هر اندازه خیر خواهانه باشدوقتی برای بیان اشتباه دیگران باشد از همان … read more

معرفی کتاب زنان توانمند

این کتاب نوشته لوییز ال.هی می باشد.ذر این کتاب تصریح میکند وقتی ما در مقام زن -مشتاق تغییر حیطه درونمان و زمین خودمان باشیم-آنگاه در سطح وسیع تر در زندگی عمل خواهیم کرد.هدف ان است که همه زنان خود شیفتگی … read more

هدیه روز

اکنون زمان آن فرا رسیده که زنان موانع محدود کننده خود را از سر راه بردارند.شما می توانید فراتر از آنچه که امکانش را می پنداشتید قرار داشته باشید. read more

ارتباط موثر 9

ارتباط موثر 9 ·       تو را دوست دارم چون شبیه من هستی. همه ما کسانی را دوست داریم که شبیه ما هستند.به همین دلیل است که میگوییم باید با دیگران هم گام شویم چون همگامی شباهت را افزایش می دهد. … read more

نشانه های مهم سکته

  چهارمین نشانه سکته نیز مشخص شد: زبان هیچ گاه این سه حرف را فراموش نکنید: لحد نشانه های سکته: فریدون در جشن کباب پزی سکندری خورد و به زمین افتاد. اما به دوستانش که پیشنهاد کردند به اورژانس زنگ … read more

يوگا چيست ؟

يوگا واژه اي است سانسكريت به معناي وصل كردن .وصل كردن ذهن به جسم، احساسات به منطق و وصل كردن توجه به عمل. يوگا به معناي واقعي خودش يك ورزش است. ورزش يعني ورز آوردن، آماده كردن. يوگا ورزش كاملي … read more

نشانه های مهم سکته

  چهارمین نشانه سکته نیز مشخص شد: زبان هیچ گاه این سه حرف را فراموش نکنید: لحد نشانه های سکته: فریدون در جشن کباب پزی سکندری خورد و به زمین افتاد. اما به دوستانش که پیشنهاد کردند به اورژانس زنگ … read more