هدیه روز

محبت خدا همیشگى و بدون قید و شرط است

لازم نیست کارخاصی کنیم تا خدا دوستمان داشته باشد،محبت خدا به مخلوقاتش محبت غیر مشروط است در هر شرایطی ما را دوست دارد،وقتی این را بفهمیم که در هر شرایطی مورد تایید خداوند هستیم خودمان را به خاطر چیزی که نیستیم سرزنش نمیکنیم،ناامید و مایوس نمیشویم خود را با دیگری مقایسه نمی کنیم به آنچه هستیم عشق میورزیم و قابلیت های خود را رشد می دهیم و‌به افکار منفی قدرت نمیدهیم آنچه هستیم را باعشق می پذیریم و رشد می دهیم.

More from هدیه روز

کودکان خود را همینطور که هستند دوست داشته باشیم

بزرگ کردن کودک اصلاح نقایص او نیست خودش این را درست می کند بلکه پرورش دادن قابلیت های اوست قابلیت های اورا بشناسیم به آنها احترام بگذاریم ودر محیطی سر شار از عشق بدون شرط آنها را بپرورانیم. لازم نیست … read more

سپاس خداى را که شب تاریک را با قدرت خود برد و روز روشن را به رحمتش آورد و لباس پرفروغ‏ آن را درحالیکه قرین نعمتش بودم بر تن من کرد،خدایا!همچنان‏که مرا براى این روز نگاه داشتى براى امثال آن … read more

پنجره ى دلت را رو به خوشبختى باز کن،عشق،محبت و بخشش را به قلبت دعوت کن،نفس بکش مهربانى و بخشندگى آسمان را ،آغوش گرم باران و نغمه ى روح نوازش را که باران ریزش عشق و مهر الهى است،همه چیز … read more

بپرهیزیم از اینکه در باره مردم تنها بر مبناى لخظه اى از زندگى شان داورى کنیم. آندره ژید read more

آن مایی همچو ما دلشاد باش در گلستان همچو سرو آزاد باش چون ز شاگردان عشقی ای ظریف در گشاد دل چو عشق استاد باش read more

هشیاری حضور

نور سفید مادر همه ی رنگهاست برای خالص شدن مانند نور سفید که همه ی رنگهای متفاوت را در آغوش می گیرد تا سفید  شود تمام تفاوت ها را با آغوش باز  بپذیر و مثل آب جاری باش flow و … read more

هر روز فكر كنيد چطور مى توانيد يك نفر ديگر ر ا خوشحال كنيد.

هر روز فكر كنيد چطور مى توانيد يك نفر ديگر ر ا خوشحال كنيد. زيرا انديشه خوشحال كردن ديگران ما را از تفكر درباره خودمان باز میدارد و بزرگترين عامل نگرانى ترس و اندوه انديشيدن درباره خود است شادمانى انسان … read more