هدیه روز

با همه موجودات زنده به صورت موجودى برابر با خود رفتار کنیم

بسیارى از احساساتى که در ما شکل مى گیرد از فرضیات در باره ى شرایط دیگران است،اعطاى حق احمق بودن به دیگران یکى از مهمترین سدهاو دشوارترین گامهاى پیشرفت معنوى است،کلید ورود به آرامش و شادمانى درونى این است که طورى رفتار کنیم که هیج کس بالاتر و پایین تر از ما نیست آن وقت است که آزادى دگرگونى مى کنیم و در هر سطحى که باشیم احساس ثبات مى کنیم.

More from هدیه روز

من چقدر خوشبختم…

من امروز تمام گلهای شادی را در دلم شکوفا کردم.خدایا با تو زندگی ام پر از شادی است.چون تو گرانبهاترین هدیه جهان را به من تقدیم کردی (زندگی را)و من هنوز زنده ام و قادرم با شادمانی زندگی کنم. read more

شکرگزارى

وقتی روزت و را با احساس قدردان بودن آغاز میکنی و همان نفس های اولیه صبحت را سپاسگزارانه میکشی و سپس شروع میکنی بدنبال چیزهایی در زندگیت که بودنش بهت احساس خوبی میبخشه و لحظات لطف زندگیت را مرور میکنى … read more

سپاس خداى را که شب تاریک را با قدرت خود برد و روز روشن را به رحمتش آورد و لباس پرفروغ‏ آن را درحالیکه قرین نعمتش بودم بر تن من کرد،خدایا!همچنان‏که مرا براى این روز نگاه داشتى براى امثال آن … read more

پنجره ى دلت را رو به خوشبختى باز کن،عشق،محبت و بخشش را به قلبت دعوت کن،نفس بکش مهربانى و بخشندگى آسمان را ،آغوش گرم باران و نغمه ى روح نوازش را که باران ریزش عشق و مهر الهى است،همه چیز … read more

بپرهیزیم از اینکه در باره مردم تنها بر مبناى لخظه اى از زندگى شان داورى کنیم. آندره ژید read more