هدیه روز

معبودخاموش من

در خاموشی به سوی تو می آیم سکوت ،ستایش من است سکوت ،نیایش من است سکوت ،آیه های ستایشی ست که برای تو می خوانم تو صدای سکوت را می شنوی و پاسخ تو ،سکوت است سکوت ،سکوت،سکوت دیپاک چوپرا … read more

روز جهانی زن

روز جهانی زن هر ساله در ۸ مارس برگزار می‌شود. این روز، روز بزرگِ برپایی جشن‌هایی برای زنان در کل جهان است. بسته به مناطق مختلف، تمرکز جشن روی بزرگداشت، قدردانی، ارائهٔ عشق به زن و برگزاری جشنی برای دستاوردهای … read more

عاشق خدا

رنج و پریشانی اگر در روح پاک پذیرفته شود,چشمه های پنهان شادی درون را بر ما می گشاید. هنگامی که خود را وقف خدا می کنیم و به خاطر او رنج را تاب می آوریم ,لبریز از شادی ای وصف … read more

زندگی کن

   — حتی اگه شب رو دیر خوابیدی ، صبح زود بیدار شو ! زیر بارون راه برو ، نترس از خیس شدن ! هر چند وقت یه بار یه نقاشی بکش ! توی حموم آواز بخون ، آب بازی … read more

خدای درون

منبع حسن و جمال و زیبایی تو از خدا نشات می گیرد.کانون حیات و هستی و سرزندگی از خدای درونت است.دریای عشق و مهر و الهام، و سرچشمه خوبی و نیکی و لطف ،همه فقط از خدای درونت است. پس … read more