هدیه روز

هدیه روز

“بهار نزدیک است” دیری نمی پاید نزدیک است آن قدر نزدیک که گرمای نفس هایش را بر گونه هایت احساس می کنی آن قدر نزدیک که سر تا پایت غرق نشاط و شادی می گردد پنجره را که می گشایی … read more

هدیه روز

دو قدم مانده به خندیدن برگ یک نفس مانده به ذوق گل سرخ چشم در چشم بهاری دیگر…. تحفه ای یافت نکردم که کنم هدیه ِ تان یک سبد عاطفه دارم همه ارزانی ِ تان! سال نو مبارک.! read more

معبودخاموش من

در خاموشی به سوی تو می آیم سکوت ،ستایش من است سکوت ،نیایش من است سکوت ،آیه های ستایشی ست که برای تو می خوانم تو صدای سکوت را می شنوی و پاسخ تو ،سکوت است سکوت ،سکوت،سکوت دیپاک چوپرا … read more

روز جهانی زن

روز جهانی زن هر ساله در ۸ مارس برگزار می‌شود. این روز، روز بزرگِ برپایی جشن‌هایی برای زنان در کل جهان است. بسته به مناطق مختلف، تمرکز جشن روی بزرگداشت، قدردانی، ارائهٔ عشق به زن و برگزاری جشنی برای دستاوردهای … read more

عاشق خدا

رنج و پریشانی اگر در روح پاک پذیرفته شود,چشمه های پنهان شادی درون را بر ما می گشاید. هنگامی که خود را وقف خدا می کنیم و به خاطر او رنج را تاب می آوریم ,لبریز از شادی ای وصف … read more

زندگی کن

   — حتی اگه شب رو دیر خوابیدی ، صبح زود بیدار شو ! زیر بارون راه برو ، نترس از خیس شدن ! هر چند وقت یه بار یه نقاشی بکش ! توی حموم آواز بخون ، آب بازی … read more