هدیه روز

خدای درون

منبع حسن و جمال و زیبایی تو از خدا نشات می گیرد.کانون حیات و هستی و سرزندگی از خدای درونت است.دریای عشق و مهر و الهام، و سرچشمه خوبی و نیکی و لطف ،همه فقط از خدای درونت است. پس … read more

هدیه روز

سلامت و زندگی شما ،سفری است که در آن نیازی نیست به جایی بروید .مسافرتی است بدون مسافت ،زیرا در عمق وجود شما خدایی در حالت جنینی وجود دارد که فقط یک آرزو دارد .می خواهد متولد شود. read more

هدیه روز

هنگامی که ارتباط با سکون درون را از د ست می دهی ، ارتباط با خودت را از د ست می دهی هنگامی  که ارتباط با خودت  را از دست می دهی ، در جهان گم گشته می شوی . … read more

شاد باشید

داشتن دل خجسته منوط به بر وفق مراد بودن عالم و عالمیان نیست!نیست که نیست! داشتن دل شاد از بی مشکلی نیست!…دل خجسته، چشمان خندون از امید و توکل میاد از استقامت از بزرگی میاد! از کنار اومدن یا زندگی! … read more

کار کردن یعنی عبادت

آن که به کار مشغول است ،عبادت نیز می کند. .اگر گوشه نشینی و مراقبه را دشوار می یابیم،دلیلی برای نگرانی نیست. کار خویش را هدیه ای سازیم به درگاه لایزال خداوند. وقتی کار خوبی انجام می دهیم ان را … read more

هدیه روز

  پاره ای از سخنان رامانا ماهاریشی ضروری است که فکر را نگران مسائل دنیوی و مشکلات دیگران ننمائیم. نگران شدن کمکی به حلّ مسائل نمی کند. اگر می توانیم که عملاً به دیگران کمک کنیم، از هیچ کمکی دریغ … read more

هدیه روز

 هر گاه بدانی که مردمان عشقند، همه عوض خواهند شد ما نیز در چشم مردم عوض خواهیم شد – از دولت عشق پیکارها آسانتر از کار برد سلاح و جنگ افزار به پیروزی می رسد. – بار تو، وزن سنگین … read more

هدیه روز

    چیزهای کوچک، مثل دوستی که همیشه موقع دست دادن خداحافظی، آن لحظه ی قبل از رها کردن دست، با نوک انگشتهاش به دست هایت یک فشار کوچک می دهد… چیزی شبیه یک بوسه مثلا. راننده تاکسی ای که … read more