هدیه روز

هدیه روز

<<من به کار خود مشغولم و تو کار خودت را انجام بده.من برای آن در این دنیا نیستم که طبق انتظارات تو زندگی کنم.وتو برای این در این دنیا نیستی که طبق انتظارات من زندگی کنی.تو ،تو هستی و من … read more

هدیه روز

من بدون هیچ گونه وابستگی، همه مردم را دوست دارم و همه مردم نیز بدون هیچ گونه وابستگی مرا دوست دارند. گروهی را می شناسم که به تجربه به قدرت عشق و دعاهایی که کلمه عشق الهی در آن باشد … read more

هدیه روز

هر گاه بدانی که مردمان عشقند، همه عوض خواهند شد ما نیز در چشم مردم عوض خواهیم شد. – از دولت عشق پیکارها آسانتر از کار برد سلاح و جنگ افزار به پیروزی می رسد. – بار تو، وزن سنگین … read more

هدیه روز

بخشش اگر می خواهید خود را از هر گونه مشکل ذهنی و جسمی برهانید و در زندگی با کوچکترین مسأله ناخوشایند روبرو نشوید، باید دیگران را رها کنید تا از هر راهی که دوست دارند، به دنبال خواسته خود بروند. … read more

هدیهء روز

<تا هنگامی که برای کسی که هستی و آنچه انجام داده ای ، ارزش قایل نشوی ، امکان ندارد بتوانی از دیگران برای کسی که هستند وآنچه انجام داده اند ، قدردانی کنی .>                                                 دوستی با خدا .اثر نیل … read more

شاید فردا دیر باشد

شاید فردا دیر باشد روزی معلمی از دانش آموزانش خواست که اسامی همکلاسی هایشان را بر روی دو ورق  کاغذ بنویسند و پس از نوشتن هر اسم یک خط فاصله قرار دهند . سپس از آنها خواست که درباره قشنگترین … read more

هدیه روز

حقیقت ،شادی ،عشق این حقیقتی است که شیوا و فصیح است.حقیقت شکوهی دارد که قلب را به هیجان و بیداری مجدد می اندازد. و هر سه به خدا منتهی می شود. read more

هدیه روز

تو وارد اتاق شده ای تا آن را شفا بخشی . تو وارد فضا شده ای که آن را شفا بخشی. دلیل دیگری برای بودن تو در اینجا وجود ندارد. read more