هدیه روز

هدیه روز

حقیقت ،شادی ،عشق این حقیقتی است که شیوا و فصیح است.حقیقت شکوهی دارد که قلب را به هیجان و بیداری مجدد می اندازد. و هر سه به خدا منتهی می شود. read more

هدیه روز

تو وارد اتاق شده ای تا آن را شفا بخشی . تو وارد فضا شده ای که آن را شفا بخشی. دلیل دیگری برای بودن تو در اینجا وجود ندارد. read more

هدیه روز

شاد باشیم و در شادسازی اطرافیانمان سهمی داشته باشیم. تولد و مرگ را درمانی نيست. مهم اين است كه فاصله ميان اين دو را ، شاد زندگی كنيم.   جرج سانتایانا     read more

هدیه روز

ای کاش امروزمان پر از صلح و آرامش باشد. ای کاش به خالق آنچنان باور داشته باشیم که چرایی برای آنچه هستیم به میان نیاوریم.ای کاش پیامدهای بیکرانی را که زاییدهَ دعا کردن است را از خاطر نمی بردیم. ای … read more

هدیه روز

کلید رویا رویی با فقدان، مشخص و آشکارنیست .فرد باید مشکل ،خلاءایجاد شده تنهایی و غم را پشت سر بگذاردو از آنها به عنوان نیروی محرکه استفاده کند.نگذارید این مشکلات جلوی چشمانتان را بگیرند و از بصیرت شما بکاهند ….از … read more

هدیه روز

صنعتگر نقاش نقشی زد ، شاهین را برای بال افراشتن در جولانگاه آسمان و مور رابه جهت گرد آوردن دانه.اما چه نیکوست که شاهین بداند مور را فقط بهر موری آفریده اندو اینکه خصلت شاهین سرعت و قدرت و خصلت … read more

هدیه روز

چارلی چاپلین دنیا آن قدر وسیع است که برای همه ی مخلوقات جا هست ، پس به جای اینکه جای کسی را بگیرید ، تلاش کنید جای واقعی خود را بیابید. گرد آوری :  آ . آزاد read more