هدیه روز

هدیه روز

آدم های ساده را دوست دارم.همانها که بدی هیچ کس را باور ندارند . همانها که برای همه لبخند دارند.همانها که همیشه هستند برای همه هستند .آدم های ساده را می توان مثل یک تابلو ی نقاشی ساعتها تماشا کرد.آدم … read more

هدیه روز

به دل خود مراجعه کنید و نسبت به تمام کسانی که در گذشته از دست   آنها ناراحت شده اید احساس محبت نمایید. هر جا ناراحت شدید اقدام به   بخشش و عفو نمایید. عفو و گذشت پایه بیداری معنوی … read more

هدیه روز

با انتشار خبرهای خوب ،هم خودت آرامش داری و هم آرامش را منتشر میکنی،به کل آفرینش عشق بورز و به آنها خدمت خالصانه کن تا مسیر زندگی ات باز شود،این رسالت الهی توست. (لیدا-آ ) read more

هدیه روز

هدیه روز بیاموزیم که بدون سرزنش کردن احساس خود را ابراز کنیم. بیاموزیم که با حالتی گشوده و غیر تدافعی به همدیگر گوش دهیم. هیچ عاملی به این سرعت رابطه ی ما را دگرگون نمی کند که همدیگر را همانگونه … read more

هدیه روز

والدین تمایل دارند که به جای تغییر رفتار خود فرزندانشان را سرزنش کنند. فرزندان از آن شما نیستند آنان پسران و دختران زندگی برای زندگی اند. آنها از طریق شما می آیند اما نه از شما. هر چند با شما … read more

هدیه روز

فرزنذان کوچک را صاحب اختیار و توانمند کنید.در نتیجه بزرگسالانی توانمند خواهند شد.به فرزندانتان تمرین تاکید کردن در آینه را بیاموزید. این کار به آنها می آموزد که تا اندازهای مسئول تجربه هایشان می باشند.و اینکه آنان در زندگی دستیاران … read more

هدیه روز

بهترین کاری که ما برای فرزندان خود می کنیم این است   که بیاموزیم خودمان را دوست داشته باشیم.زیرا فرزندان همیشه از نمونه ها یاد می گیرندعزت نفسی که شما   برای خود ایجاد می کنید برای همه خانواده عزت … read more

هدیه روز

فرزندانمان را آن گونه بپرورانیم که خود را دوست داشته باشند.   اگر شما والدی مهربان و محبت آمیز هستید، فرزندانتان از این فرصت ارجمند   برخوردارند که به گونه ای بزرگ شوند که در شمار افرادی باشند که شما … read more