هدیه روز

هدیه ی روز

در این دنیا هرگز کینه و نفرت را با کینه و نفرت نمی توان پایان داد…. تنها با عشق می توان آن را متوقف کرد. این ، قانون کهن است. باشد که پذیرا گردیم…… (طاهری) read more

آشتی با جهان هستی

خدا رو ستایش کن و از هر آنچه خلق شده لذت ببر و همه ی خلقت هستی و نعمت هایش را مقدس شمار و سپاسگزار آنها باش سعی نکن چیزی را محکوم کنی چون محکوم کردن آن به منزله ی … read more

هدیه روز

«همه چیز در لحظه ای مناسب به سوی شما می آید صبور باشید وبه جهان هستی اعتماد کنید ،   با دستکاری بیش از حد به حتم کار را خراب می کنید ،بهانه ای به بدی برای مخالفت ندهید» البته … read more

خانه تکانی

دگرگونی فصل ،… گردش روزگار ،… و طلیعه بهار ،… روز نو را بشارت می‌‌دهد ،… از دیر باز رسم بر این بوده ،.. که به پیشواز بهار سال نو ،… خانه بتکانند ،… خوشا روزی که خانه دل‌ بتکانی،… … read more

هدیهpresent

سرور ،آرامش وتعادل در را به روی بیماری می بند. پیشرفت همیشه نتیجه ی جدال و ستیز نیست ،گاه بزرگترین پاداش ها از انتظاری سر سبز حاصل می شود . ستیز و جنگیدن فایده ندارد مگر نتایجی موقتی read more

مهربانی

از مهم ترین كارهایی كه به عنوان یك آدم بزرگ می توانید انجام دهید، اینست كه گهگاه به شادمانی دوران كودكی برگردید. اگر مختارید كه بین “حق به جانب” بودن و “مهربانی” یكی را انتخاب كنید، “مهربانی” را انتخاب كنید. … read more

هدیه روز

از هر لحظه از زندگی برای فکر کردن به متعالی ترین افکار ،بیان بهترین کلمات و انجام بهترین کارها استفاده کن،با این کار خود مقدست را اعتلا بخش ،با دادن آرامش به آن هایی که سر راه تو قرار می … read more