هدیه روز

هدیهء روز

در مسیر زندگیت “یافته هایت “را با ” باخته هایت “مقایسه کن ،اگر خدا را یافته ای ، هر چه را باخته ای فراموش کن.(ف.ط) read more

تصویر زن در این جهان

دختر مادر شما پیوند میان گذشته و آینده اید . زن به تنهایی زن میان گروهی انبوه در جستجوی حقیقت هویتش است. فرزند خدا خواهر انسان تلاش را رها نکن. تورا از جستجو باز می دارد . روح ناشناس ! … read more

زندگی یک رویاست

خوشبختی یا بدبختی ،زاییده ی ذهن انسان هستند،دوامی ندارند و چون خواب گذرانند. خاطرات شیرین دوران کودکی مان ،امروز چون خوابی بر ما نمایان می شوند. ناملایمات و خا طراتی که در آن دوران پشت سر گذاشتیم نیز به همین … read more

خدا می داند

ای خموش ،هر چه بیشتر بر تو تمر کز می کنم عمیق تر در سکوت درون خویش فرو می روم! و به اهمیت نا چیز کلام پی می برم . وا ژه ها قدرتی ندارند ،وا ژه ها بیهوده اند. … read more

تسلیم

پروردگار متعال می فرماید:(( ای انسان تمام آداب و تشریفات را رها کن و فقط به من پناه آور .من تو را از بند گناه و اندوه رها خواهم کرد. هیچ تردیدی به دل راه مده.)) پناه آوردن به خدا … read more

امروز آن فردایی است که دیروز خنده هایت را به آن موکول کرده بودی هو هو ها ها read more