هدیه روز

تائو

کسی که روی انگشتان می ایستد نمی تواند تعادلش را حفظ کند کسی که که عجله می کند نمی تواند خیلی پیش برود کسی که سعی در درخشیدن می کند نور وجودش را خاموش می کند کسی که خود را … read more

اين معجزه‌ای است كه هر دم برای انسان‌های عاشق رخ مي‌دهد: “آنها هرچه بيشتر ببخشند، بيشتر به دست می‌آورند.” رینر ماریا ریلکه read more

هدیهء روز

بياد خدائى كه ذكر او آئين زبان ما و مهر او قوّت قلب ما و نظر او شاهد جان ماست و ياد او راحت روح ما، مبارك آنكس كه مونسش نام اوست وعزيز آنكس كه همراهش راه اوست …. «ف.ط» read more

خدایا دوستت دارم

میخوانمت در بلندی که خودت بلند ترینی میخوانمت به مهربانی که خود مهربان ترینی میدانمت به رحمتت که خودت رحیم ترینی میدانمت به بزرگی که خودت بزرگترینی همه این میخوانمت ها و میدانمت ها بهانه ای هست تا بگویم خدایا … read more