هدیه روز

امروز آن فردایی است که دیروز خنده هایت را به آن موکول کرده بودی هو هو ها ها read more

هدیهء روز

بلندترین شب سال هم خورشید را ملاقات خواهد کرد و این یعنی بوسه گرم خداوند بر صورت زندگی وقتی همه چیز یخ می زند. یلدا مبارک —————— یلدا مبارک ـف.طـ read more

هدیهء روز

«نه» هایتان را مودبانه وقاطع بگویید .تعجب خواهید کردوقتی ببینید که بر خلاف انتظارتان دنیا با نه گفتن شما فرو نمی پاشد. آدمها معمولا”ناراحت نمی شوند و آنهایی هم که می شوند ارزش خوشنودکردن را ندارند. «ف.ط» read more

حکمت تائو

كلام حقيقت عاري از آراستگي و كلام آراسته از حقيقت خالي است. خردمندان نيازي نمي بينند تا منظورشان را اثبات كنند؛ آنان كه سعي در اثبات نظرات شان دارند از خرد بويي نبرده اند. فرزانه دارايي اي ندارد. هرچه بيشتر … read more

ای خدای خوبم

ای خدای خوب و مهربان! رهایم کن از تمنای محبوب شدن، از تمنای ستایش شدن، از تمنای احترام، از تمنای تعریف و تمجید دیگران، از تمنای این‌که ترجیح دهند مرا بر دیگران، از تمنای این‌که به حساب آیم، از تمنای … read more

تائو

کسی که روی انگشتان می ایستد نمی تواند تعادلش را حفظ کند کسی که که عجله می کند نمی تواند خیلی پیش برود کسی که سعی در درخشیدن می کند نور وجودش را خاموش می کند کسی که خود را … read more

اين معجزه‌ای است كه هر دم برای انسان‌های عاشق رخ مي‌دهد: “آنها هرچه بيشتر ببخشند، بيشتر به دست می‌آورند.” رینر ماریا ریلکه read more