هدیه روز

حکمت تائو

كلام حقيقت عاري از آراستگي و كلام آراسته از حقيقت خالي است. خردمندان نيازي نمي بينند تا منظورشان را اثبات كنند؛ آنان كه سعي در اثبات نظرات شان دارند از خرد بويي نبرده اند. فرزانه دارايي اي ندارد. هرچه بيشتر … read more

ای خدای خوبم

ای خدای خوب و مهربان! رهایم کن از تمنای محبوب شدن، از تمنای ستایش شدن، از تمنای احترام، از تمنای تعریف و تمجید دیگران، از تمنای این‌که ترجیح دهند مرا بر دیگران، از تمنای این‌که به حساب آیم، از تمنای … read more

تائو

کسی که روی انگشتان می ایستد نمی تواند تعادلش را حفظ کند کسی که که عجله می کند نمی تواند خیلی پیش برود کسی که سعی در درخشیدن می کند نور وجودش را خاموش می کند کسی که خود را … read more

اين معجزه‌ای است كه هر دم برای انسان‌های عاشق رخ مي‌دهد: “آنها هرچه بيشتر ببخشند، بيشتر به دست می‌آورند.” رینر ماریا ریلکه read more

هدیهء روز

بياد خدائى كه ذكر او آئين زبان ما و مهر او قوّت قلب ما و نظر او شاهد جان ماست و ياد او راحت روح ما، مبارك آنكس كه مونسش نام اوست وعزيز آنكس كه همراهش راه اوست …. «ف.ط» read more