هدیه روز

خدایا

خدایا دوست دارم همیشه از تو بنویسم ، بی آنکه در جستجوی قافیه باشم . بی آنکه واژه ها را انتخاب کنم . دوست دارم از تو بنویسم ، که می دانم هنوز دوستم داری ….. هر سپیده دم یک … read more

نیایش

نیایش… نیایش برترین جلوه ی عشق است . نیایش با دعا خواندن تفاوت اساسی دارد . دعا خواندن از سر میجوشد و نیایش از دل . آنها كلمات اند و نیایش ، سكوت محض . خدا همه چیز ما را … read more

پروردگارا

خدایا! مرا در آغوشت پناه بده… پیش روی تو که می ایستم خودم رامی بازم و کلمات را فراموش می کنم. فراموشی درد کمی نیست. فراموش می کنم آن سوی همه ی دلواپسی هایم تو را ببینم. فراموش می کنم … read more

باز آ باز آ

بازآ بازآ هر آنچه هستی بازآ گر کافر و گبر و بت‌پرستی بازآ این درگه ما درگه نومیدی نیست صد بار اگر توبه شکستی بازآ ❤ ❥ ابوسعید ابوالخیر (ل.آ) read more

هدیهء روز

وقتی کسی باعث رنج شما می شود ، دلیلش این است که در درون خودش عمیقا” رنج می برد و رنج وی در حال لبریز شدن است. او نیازی به تنبیه ندارد ، او به کمک احتیاج دارد. «ف.ط» read more

هدیهء روز

«عشق الهی اشخاصی را به زندگیم می کشاند که بتوانند کمک و شادمانم کنند . عشق الهی مرا به سوی اشخاصی هدایت می کند که بتوانم به آنها یاری و شادمانی عطا کنم .» «ف.ط» read more