هدیه روز

هدیهء روز

بياد خدائى كه ذكر او آئين زبان ما و مهر او قوّت قلب ما و نظر او شاهد جان ماست و ياد او راحت روح ما، مبارك آنكس كه مونسش نام اوست وعزيز آنكس كه همراهش راه اوست …. «ف.ط» read more

خدایا دوستت دارم

میخوانمت در بلندی که خودت بلند ترینی میخوانمت به مهربانی که خود مهربان ترینی میدانمت به رحمتت که خودت رحیم ترینی میدانمت به بزرگی که خودت بزرگترینی همه این میخوانمت ها و میدانمت ها بهانه ای هست تا بگویم خدایا … read more

خدایا

خدایا دوست دارم همیشه از تو بنویسم ، بی آنکه در جستجوی قافیه باشم . بی آنکه واژه ها را انتخاب کنم . دوست دارم از تو بنویسم ، که می دانم هنوز دوستم داری ….. هر سپیده دم یک … read more

نیایش

نیایش… نیایش برترین جلوه ی عشق است . نیایش با دعا خواندن تفاوت اساسی دارد . دعا خواندن از سر میجوشد و نیایش از دل . آنها كلمات اند و نیایش ، سكوت محض . خدا همه چیز ما را … read more

پروردگارا

خدایا! مرا در آغوشت پناه بده… پیش روی تو که می ایستم خودم رامی بازم و کلمات را فراموش می کنم. فراموشی درد کمی نیست. فراموش می کنم آن سوی همه ی دلواپسی هایم تو را ببینم. فراموش می کنم … read more

باز آ باز آ

بازآ بازآ هر آنچه هستی بازآ گر کافر و گبر و بت‌پرستی بازآ این درگه ما درگه نومیدی نیست صد بار اگر توبه شکستی بازآ ❤ ❥ ابوسعید ابوالخیر (ل.آ) read more