هدیه روز

باز آ باز آ

بازآ بازآ هر آنچه هستی بازآ گر کافر و گبر و بت‌پرستی بازآ این درگه ما درگه نومیدی نیست صد بار اگر توبه شکستی بازآ ❤ ❥ ابوسعید ابوالخیر (ل.آ) read more

هدیهء روز

وقتی کسی باعث رنج شما می شود ، دلیلش این است که در درون خودش عمیقا” رنج می برد و رنج وی در حال لبریز شدن است. او نیازی به تنبیه ندارد ، او به کمک احتیاج دارد. «ف.ط» read more

هدیهء روز

«عشق الهی اشخاصی را به زندگیم می کشاند که بتوانند کمک و شادمانم کنند . عشق الهی مرا به سوی اشخاصی هدایت می کند که بتوانم به آنها یاری و شادمانی عطا کنم .» «ف.ط» read more

شادی

هر صبح، بر می خیزم تا دروازه های آسمان را به روی پنجره های بسته زندگی بگشایم. • هنوز امید در صبح های زمین قدم می زند…. هنوز بوی خوشبختی را می شود از گلوی گلدان ها بویید سلام بر … read more

هدیهءروز

هر روز صبح با خود نجوا کنید : من زندگی را با شور و هیجان می گذرانم ! دگرگونی های آنرا ، رنگ ها و حرکاتش را دوست دارم ! از اینکه می توانم سخن بگویم ، ببینم ، بشنوم … read more

امید

خداوندبه ما این شهامت راداده تاخودرابرای شکستهایم ببخشیم،وبه جای آن که درترس وگناه زندگی کنیم،کوشش وتلاش نماییم -وبه این تلاش ادامه دهیم-ودررویای پرشکوهی،زندگی راسپری نماییم.یقینا این چیزی است که پروردگاربرای همه ماآرزو می کند. خدایابابت این همه موهبت ازتوسپاس گزاریم….. … read more

هدیهء روز

یک نسخه برای شما! هر روز جلوی آینه بایستید و با صدای بلند بخوانید : من به این جهان آمده ام تا موفق وپیروز باشم و به یاری خداوند موانع را از سر راه بردارم . من انسانی هستم ، … read more