هدیه روز

خدایا

مگذار از یاد ببرم آنکه در جستجوی شادیست باید دیگران را شاد کند. آنکه دیگران را پاک می گرداند؛ خود پاک می شود. و آنکه به دیگران آسیب می رساند به خود زخم زده است. جی .پی واسوانی (ل.آ) read more

استاد تغییر

تصمیم بگیریم استاد تغییر باشیم نه قربانی تقدیر .در بازی زندگی اگر عوض نشویم تعویض میشویم.سرنوشت یک سفر است.همین لحظه بهترین فرصت برای خلق دگرگونی هاست.فرصت ها را باید خلق کرد. (ل.آ) read more

پروردگارا !

نه در پی ثروتم و نه در جستجوی قدرت، نه لذت این دنیا را می خواهم ، نه آسایش آن دنیا را . نیازمند توام فقط تو. مرا موهبت شوق عمیق به وصال درگاهت عطا کن ، تا شبها بیدار … read more

هدیهء روز

ای کاش کودک بودم ، تا بزرگترین شیطنت زندگیم نقاشی روی دیوار بود . ای کاش کودک بودم ، تا از ته دل می خندیدم ، نه اینکه مجبور باشم همواره تبسمی تلخ بر لب داشته باشم . ای کاش … read more

هدیه روز

تقديم به همه خوبان سال نو مبارک   پرسیدم….. ، چطور ، بهتر زندگی کنم ؟ با كمی مكث جواب داد : گذشته ات را بدون هیچ تأسفی بپذیر ، با اعتماد ، زمان حالت را بگذران ، وبدون ترس … read more

هدیه روز

“بهار نزدیک است” دیری نمی پاید نزدیک است آن قدر نزدیک که گرمای نفس هایش را بر گونه هایت احساس می کنی آن قدر نزدیک که سر تا پایت غرق نشاط و شادی می گردد پنجره را که می گشایی … read more