خانه ی خنده

یوگای خنده

وقتی مي‌خنديم بدن ما به بقیه بدن پیغام می فرستد که “زندگی خوب پیش می رود”. پس با خنده  از افسردگی، استرس و نگرانی دور بمانید. بشنو و باور کن : بخند بدون انتظار هیچ پاسخی از دنیا و بدان … read more

یوگای خنده

بارون میاد دوباره، با خود شادی میاره بارون میاد چیک و چیک، صداش میاد تیک وتیک بارون کم کم بند میاد،خورشید خانم باز میاد خورشید خانم باز خندید ،به دنیا نوروپاشید لا،لالالالا،لالالالا ،لالالالا…… حالاواقعا  از ته دل بخند هو هو … read more