بودن در زمان حال و شادمانی درونی

زندگـــی زیبـاســـت چشمـی بـاز کـن
گردشـــی در کوچــه باغ راز کن
هر که عشقش در تماشا نقش بست
عینک بد بینی خود را شکسـت
علـت عـاشــــق ز عـلتــها جــداســـت
عشق اسطرلاب اسرار خداستe
من مـیـــان جســـمها جــان دیـــده ام
درد را افکنـــده درمـان دیـــده ام
دیــــده ام بــر شـــاخه احـســـاســها
می تپــد دل در شمیــــم یاسها
زنــدگــی موسـیـقـی گنـجشـکهاست
زندگی باغ تماشـــای خداســت
گـــر تـــو را نــور یـقیــــن پیــــــدا شود
می تواند زشــت هم زیبا شــود
حال من، در شهر احسـاسم گم است
حال من، عشق تمام مردم است
زنـدگــی یــعنـی همیـــــــن پــروازهــا
صبـــح هـا، لبـخند هـا، آوازهـــا
ای خــــطوط چهــــره ات قـــــــرآن من
ای تـو جـان جـان جـان جـان مـن
با تـــو اشــــعارم پـر از تــو مــی شـود
مثنوی هایـم همــه نو می شـود
حرفـهایـم مــــرده را جــــان می دهــد
واژه هایـم بوی بـاران می دهـــد

 

 

More from بودن در زمان حال و شادمانی درونی

نوری در درون تو می درخشد این نور همواره در درون تو بوده ، اما به آن نمی نگریستی ! به آن پشت کرده بودی ، از این روست که در تاریکی به سر می بردی، زیرا #تاریکی را خودت می آفرینی … read more

مراقبه(مدیتیشن) مراقبه یعنی کاملاً آگاه بودن بر کلماتی که استفاده می‌کنید، ژست‌هایی که می‌گیرید، شیوهٔ صحبت کردن‌تان، نحوهٔ غذا خوردنتان و چگونگی تعامل با دیگران هنگامی که دارید راه می‌روید، در اتوبوس هستید، در دفتر کارتان مشغول کار هستید یا … read more

پادشاهی به درویشی گفت: «آن لحظه که تو را به درگاه حق تجلی و قرب باشد، مرا یاد کن.» گفت: «چون من در آن حضرت رسم و تاب آفتاب آن جمال بر من زند، مرا از خود یاد نیاید، از … read more

خود را بپذیریم هرکس ما را نپذیرد برایمان مهم نیست

این نکته‌ای زیباست که باید درک شود. کسی به شما توهینی می‌کند، این اهانت معنایی ندارد مگر این که تو خود آن را بپذیری. تا زمانی که آن را به خود نگیری بی‌معناست، یک همهمه است، با تو کاری ندارد. … read more

راهکارهایى براى درمان عدم تعادل هاى خود

راهکارهایى براى درمان عدم تعادل هاى خود همه ى ما ممکنه در یک فعالیت بدنى یا ذهنى از تعادل خارج باشیم،چند راهکار مفید براى رسیدن به تعادل ١.به محض افتادن در آن چند لحظه توقف کنید و به خودمون بگیم … read more