بودن در زمان حال و شادمانی درونی

نماد صلح برفى

جالبه بدونین که توى بوستان یک عده پسر بچه بودند که داشتند قلعه درست مى کردند که با هم با گلوله برفى بجنگند و من وقتى این بازى را دیدم که داشت به خشونت و توهین تبدیل میشد شروع کردم به ساختن نماد صلح برفى،شلوغ ترین بچه ها اومد و به من گفت این چیه؟گفتم نماد صلح و آشتیه،گفت پس زودتر بسازس که شما یک جبهه بشین و با جبهه ى ما بجنگید گفتم من دارم این را میسازم که بگم همه ى ما تو یک دسته هستیم و با هم جنگ نداریم،گفت ولى توى بازى کامپیوترى …با تانک نماد صلح را از بین می بریم(اگه زودتر چاره اى نکنیم،در آینده تاثیر بازیهاى کامپیوترى در روابط بشرى فاجعه به پا میکند)نهایتا من ساختمش ولى در حین ساختن نماد صلح متوجه شدم گاهى براى حفاظت از صلح علاوه بر عشق دادن و مهربانى باید محکم ایستاد

More from بودن در زمان حال و شادمانی درونی

معنا درمانی یا لگو تراپی

وقتی روان‌پزشک اتریشی ویکتور فرانکل پس از سه سال اسارت در اردوگاه‌ های کار اجباری آلمان نازی آزاد شد، به یک نتیجهٔ مهم علمی دست یافت که بعدها یکی از مکاتب روانشناسی به نام «معنا درمانی» شد. او در پی … read more

صبح نزدیکست خامش کم خروش من همی‌کوشم پی تو تو مکوش

آن سبا ز اهل صبا بودند و خام کارشان کفران نعمت با کرام باشد آن کفران نعمت در مثال که کنی با محسن خود تو جدال که نمی‌باید مرا این نیکوی من برنجم زین چه رنجم می‌شوی لطف کن این … read more

گلچین اشعار مولوی

بشنـو این نی چون شکــایت می‌کـــنـد از  جـداییــهـــا  حکـــــایت  مـــی‌کــــنـد کــــز نیستـــان تـــا  مـــــرا  ببریــــده‌انـد در نفیــــــرم  مــــــرد و زن  نالیـــــده‌انـد سینه خواهم شرحـــه شرحـــه از فراق تـــا  بگـــویــم  شـــرح  درد  اشتیـــــاق هـــر کسی کو دور ماند از اصل خویش … read more

شادمان کردن دیگران راز به دست آوردن سلامتی

هر روز فكر كنيد چطور مى توانيد يك نفر ديگر ر ا خوشحال كنيد. زيرا انديشه خوشحال كردن ديگران ما را از تفكر درباره خودمان باز میدارد و بزرگترين عامل نگرانى ترس و اندوه انديشيدن درباره خود است شادمانى انسان … read more