بودن در زمان حال و شادمانی درونی

با اعتماد به خدا دعا کنید

وقتى ترسها که عامل اصلى ذهن شلوغ و افکار منفى است سراغتون اومد آنها را بدون قضاوت تماشا کنید و خودتان را شرطى کنید که فورى با تماشاى ترسها و افکار منفى خود را در آغوش امن خدا احساس کنید و یکى یکى آنها را به خدا بسپارید،البته به شرطى که به خدا اعتماد کنید،اعتماد واقعى مثل اون کودکى که هواپیما در خطر بود و همه ایستاده بودند و وحشت میکردند ولى او با آرامش بازى میکرد و وقتى دلیل نترسیدنش را پرسیدند گفت آخه “بابام خلبانه”اعتماد یعنى این!دعا کردن یعنى وقتى دعا میکنم به توانائى،خرد و کاردانى خدایم اعتماد دارم و با آرامش و اعتماد همه چیز را به او میسپارم،با این روش دعا کنید،وقتى نگران هستین انگار براى چیزى که نمیخواهید یا شک دارین که میخواهین دعا میکنید با آرامش و شادمانى انگار که به خواسته تان رسیده اید دعا کنید،زیاد دعا کنید خیلى زیاد،نا امید نشوید، من به شما اطمینان میدهم که دعا حتى تقدیر را عوض خواهد کرد و مسیر سرنوشت را تغییر خواهد داد و به خداوند سوگند دعا حتى جهان را تغییر خواهد داد با دعا به انرژى بى نهایت خداوند وصل میشویم و نقطه ى پرگار زندگى خود و حتى اطرافیان خواهیم شد،دعا هدیه ى خداست به عزیزترین آفریننده ى خودش،آره تو عزیزترین آفریننده ى خدا هستى،اطمینان داشته باش این عزیزى و عشق همیشگى و بدون شرطه از هدیه اش استفاده کن و بدون که جهان هستى آماده است به دعاهاى تو آمین بگوید.

More from بودن در زمان حال و شادمانی درونی

زندگـــی زیبـاســـت چشمـی بـاز کـن گردشـــی در کوچــه باغ راز کن هر که عشقش در تماشا نقش بست عینک بد بینی خود را شکسـت علـت عـاشــــق ز عـلتــها جــداســـت عشق اسطرلاب اسرار خداستe من مـیـــان جســـمها جــان دیـــده ام درد … read more

نوری در درون تو می درخشد این نور همواره در درون تو بوده ، اما به آن نمی نگریستی ! به آن پشت کرده بودی ، از این روست که در تاریکی به سر می بردی، زیرا #تاریکی را خودت می آفرینی … read more

مراقبه(مدیتیشن) مراقبه یعنی کاملاً آگاه بودن بر کلماتی که استفاده می‌کنید، ژست‌هایی که می‌گیرید، شیوهٔ صحبت کردن‌تان، نحوهٔ غذا خوردنتان و چگونگی تعامل با دیگران هنگامی که دارید راه می‌روید، در اتوبوس هستید، در دفتر کارتان مشغول کار هستید یا … read more

پادشاهی به درویشی گفت: «آن لحظه که تو را به درگاه حق تجلی و قرب باشد، مرا یاد کن.» گفت: «چون من در آن حضرت رسم و تاب آفتاب آن جمال بر من زند، مرا از خود یاد نیاید، از … read more

خود را بپذیریم هرکس ما را نپذیرد برایمان مهم نیست

این نکته‌ای زیباست که باید درک شود. کسی به شما توهینی می‌کند، این اهانت معنایی ندارد مگر این که تو خود آن را بپذیری. تا زمانی که آن را به خود نگیری بی‌معناست، یک همهمه است، با تو کاری ندارد. … read more

راهکارهایى براى درمان عدم تعادل هاى خود

راهکارهایى براى درمان عدم تعادل هاى خود همه ى ما ممکنه در یک فعالیت بدنى یا ذهنى از تعادل خارج باشیم،چند راهکار مفید براى رسیدن به تعادل ١.به محض افتادن در آن چند لحظه توقف کنید و به خودمون بگیم … read more