بودن در زمان حال و شادمانی درونی

عشق

عشق هرگز به مرگ طبیعی نمی میرد.از غفلت میمیرد و از وانهادگی.از بی بصیرتی می میرد و از لاقیدی، و از اینکه وجودش مسلم فرض شود.آنچه مورد غفلت قرار می دهیم ، غالبا تهدید آمیز تر از اشتباهی است که … read more

دلنوشته های دلنشین یک دوست توانمند از شبهای احیاء

سالهای مدیدی است که برای احیابه منزل دوستان ویا هرجا که حس می کردم جنبهء معنوی و درکش بیشترباشد می رفتم.اما تقریبا” ارضا نمی شدم .تا اینکه شب بیست و سوم ماه رمضان امسال بود که گمشده ام را پیداکردم.سعادتی … read more

پاک سازی کلام ورفتار خود درماه رمضان

بیایید در ماه رمضان کلاممان را از آزار بندگان خدا پاکیزه داریم،از غیبت و قضاوت پرهیز کنیم،عیب ها و اشتباهات همدیگر را بجای برملا کردن بپوشانیم،مایی که با چنان عشقی از خدای پوشاننده ی عیوب یاد می کنیم باید رفتارمان … read more