بودن در زمان حال و شادمانی درونی

انرژی مثبت

نگاهتان را همیشه تازه نگه دارید، برای دوستانتان یک چیز جدید داشته باشید، یک نویسنده‌ جدید کشف کنید، یک نگاه نو پیدا کنید، یک حرف تازه پیدا کنید. برنامه‌ی کاریتان را طوری تنظیم کنید که هر هفته حداقل دو نفر … read more

ابراز عشق

ܓ یک روز آموزگار از دانش آموزانی که در کلاس بودند پرسید آیا می توانید راهی غیرتکراری برای «ابراز عشق» بیان کنید؟ برخی از دانش آموزان گفتند با بخشیدن، عشقشان را معنا می کنند. برخی «دادن گل و هدیه و … read more

دو روز مانده به پايان جهان تازه فهميد كه هيچ زندگی نكرده است، تقويمش پر شده بود و تنها دو روز، تنها دو روز خط نخورده باقی بود. پريشان شد و آشفته و عصبانی نزد خدا رفت تا روزهای بيشتری … read more

زندگی عشق است و …عشق زندگی…

هزاران دلیل در هستی و دنیای زیبای مان وجود دارد که میتوا نیم بدون بهانه عاشق باشیم…عشق تنها در روابط خاص مانند عاشق و معشوق و یا والدین و فرزندان خلاصه نمیشود..عشق دلیل بودن و است و زندگی‌ و حیا … read more