سخنان بزرگان

images (13)

اشراق وبیداری

زندگیت بسیار کوتاه است. نگران احترام و آبرو نباش، نگران افتخار و اینکه دیگران چه می گویند نباش. فقط به انرژی خودت گوش بده و از آن پیروی کن. من این را شهامت می خوانم. لذت ببر و عشق بورز و اگر بتوانی با تمامیت عشق بورزی و لذت ببری امکان دارد که روزی به ورای حواس جسمانی بروی و به نقطه ای از هشیاری برسی که تمام انرژی تو به شعله ای از آگاهی تبدیل گردد ، تمام لذات جسمی ات، تمام شهوات، تمام عشقت، همه چیزت ، به آن شعله تبدیل شود که به آن شعله، اشراق و بیداری می گویند: شعله ای که برای همیشه در کائنات باقی می ماند، بدون اینکه شکلی دیگر بگیرد، زیرا تمامی امکانات تبدیل شدن را مصرف کرده است. (طاهری)

“اوشو”images (13)

More from سخنان بزرگان

صبر

17619_468940799839917_1325320631_n

صبر ======= صبوری مهم ترین چیز است در حیات معنوی انسان. ای بسا که انسان پس از کشت دانه باید منتظر بماند! در ابتدا همه تلاش ها بیهوده به نظر می رسد. به نظر چیزی اتفاق نخواهد افتاد. و آنگاه … read more

اگر خواستی از عشق فرار کنی، در زمان گذشته و یا در زمان آینده زندگی کن ، ولی اگر خواستی رودخانه عشق را در درونت جاری سازی در زمان حال زندگی کن ، زیرا عشق فقط در زمان حال ممکن است

1375258_10202006692111583_155185865_n

مراقبه یعنی «‌ هیچکس » شدن. یعنی نیست شدن در کل. نه جدا ماندن از آن، نه مقاومت دربرابر آن، بلکه نیست شدن در آن…. عشق بازی با کل، اتحادی لذت آور با کل. البته، ما در برابر کل هیچ … read more

سکوت

1005345_321923977942174_1331075892_n

سکوت عمیق در مراقبه، جایگزین عبادتهایی میشود که با لفظ و کلام آمیخته اند. تنها عبادت سکوت است و بس: «کلمات برای ایجاد ارتباط بین مردم خلق شده¬اند. خداوند یک انسان نیست که [با کلام] با او ارتباط برقرار کنید. … read more

سکوت

his

تنها در جایی از سکوت است که می‌توانیم جرعه‌ای از خرد دورنی خود بنوشیم.((سو پَتن توئل)) هیچ چیز به اندازه ی سکوت و خاموشی باعث افزایش قدرت نیست.((شارل دوگل)) کسی دوستدار حقیقی زنان است که امروزه به آنها بگوید : … read more

زن

76493_457902757946_75936107946_5787081_6861837_n

جبران خلیل جبران دل زن با زمان دگرگون نمی شود و با فصلها تغییر نمی یابد. قلب زن بسیار جان می کند، اما نمی میرد. دل زن به جهانی می ماند که انسان آن را میدان جنگ و قربانگاه می … read more

دکتر علی شریعتی انسان هارا به چهار دستهءعمده تقسیم کرده است.

index

دکتر علی شریعتی انسانها را به چهار دسته عمده تقسیم کرده است آنانی که وقتی هستند هستند وقتی که نیستند هم نیستند عمده آدمها . حضورشان مبتنی به فیزیک است . تنها با لمس ابعاد جسمانی آنهاست که قابل فهم … read more

زمانی کرزوس به کورش بزرگ گفت: چرا از غنیمت های جنگی چیزی رابرای خود بر نمی داری و همه را به سربازانت می بخشی؟ کورش گفت اگر غنیمت های جنگی را نمی بخشیدیم الان دارایی من چقدربود؟ کرزوس عددی را … read more