سخنان بزرگان

بزرگواری

  Nobility lies in wisdom and culture;  not in wealth or birth.   بزرگی به خرد و فرهنگ است نه به دارایی و دودمان.   برگرفته از کتاب “کلمات قصار حضرت علی (ع)” اثر : ابوالقاسم حالت  انتخاب متن : م … read more

گذشت

  Better by far that you should forget and smile Than that you should remember and be sad فراموش کردن و لبخند زدن به مراتب بهتر از به یاد آوردن و غمگین شدن است. کریستینا روستی انتخاب متن: م . … read more

شکیبایی

    How poor are they that have not patience What wound did ever heal but degrees   چقدر مفلوکند ناشکیبایان ! کدام زخم بوده است که التیام نیافته باشد به تدریج ؟                                                  ویلیام شکسپیر انتخاب متن :  م … read more

زن در نگاه بزرگان

به نام خدا   زن در نگاه بزرگان       زن شاهکار خلقت است . برنارد شاو زیباترین خوی زن ، نجابت اوست . ارد بزرگ در دنیا تنها دو چیز زیباست ، زن و گل . مالرب انتقام … read more