سخنان بزرگان

آرزوها

خواسته ها …امیال…و آرزوها… سرور و شادی؟اندیشه پوچ و سراب؟ هدف نهایی تمامی خواسته ها …امیال…و آرزوها…کسب شادی و خرسندی می باشد،آیا غیر از این است؟ امّا تا چه میزان ،شادی و خرسندی حاصل می گردد؟ آیا هرگز به طبیعت … read more

گناه

با وجود تمامی گناهانی که در گذشته مرتکب شده اید خود را گناهکار نخوانید همیشه به خود تاکید کنید که موجودی الهی هستید به محض احساس گناه ذهن این برداشت را به عنوان واقعیت می پزیرد و دیگر نمی توانید … read more

افلاطون

افلاطون در سال 427 قبل از در خانواده اي اشرافي به دنيا آمد. در 18 سالگي با سقراط آشنا شد و مدت 10 سال را به شاگردي سقراط به سر برد. بعد از اعدام سقراط يك سلسله سفر را آغاز … read more