مقالات

دلنوشته ى یکى از اعضاى گروه

به نام خالق هستی
درتمام ادیان و مکاتب خوانده وشنیده ایم که هرآنکه چیزی به تو آموخت تو خود مدیون آن هستی وجملاتی مشابه این به قلمهای متفاوت و امروز من (مهری تکلو)به نماینگی از طرف بقیه دوستان می خواهم باچندسطرخط ونوشته هرچند که نمی تواند بیان حق مطلب باشد ولی شاید بتوان ادای حق مطلب باشد شاید بتوان به این وسیله مراتب تشکر وقدردانی خودرا نسبت به خانم دکتر فاطه خالقی که سالهاست بازحمات دلسوزانه وبابیان ساده ترین شکل راه ورسم عشق ورزی به خداوند ،به اطرافیان ،به خانواده وهرچه دراطراف ماست .
راه دوری از حسادت،کینه ورزی، غرور،تکبر،خودبزرگ بینی را نه بانهی این صفات که با جایگزینی کلمه عشق به ما آموخت.
وچه زیبا گفت عاشق باشیم. چکاربقیه داریم ،ماهرگز نمی توانیم دیگران راتغییر دهیم. آری روی سخنم باشماست،که مادر مکتب خانه ی،خانه ی شما هنرعشق ورزی به همنوع خود و خداى خود را آموختیم،شماهمیشه بامابودید، درکنارما،بخشی ازوجودما شدید وبهتربگویم همه ما بخشی ازوجود هم شدیم.حتی زمانی که به حکم اجبار حضورفیزیکی کنارمانداشتید ولی بودید ومااین را حس می کردیم. وقتی براى مدتى مهاجرت کردین شنیدم که گفتند دیگر این مکتب خانه تعطیل می شود ولی این مکتب خانه عشق به خدابود وتعطیلی نداشت وباتمام وجود این گروه راحفظ کردیم وماندیم وماندیم که شاید اگر وجود خانم کتیرازن که سهم به سزایی داشت دراین ماندن ها وگروه را نگه داشت وحمایتهای دورادورشما مبنی براینکه یکشنبه ها رو تعطیل نکنید نبود مااینجا نبودیم. به جرات باید بگویم یکی ازهدایایی که خداوندلطف کرد و منت برسر کلاس ماگذاشت وجود خانم دکتر فرزانه خالقی بود که بامهربانی ودلسوزی و درایت خود براستحکام این جمع صحه گذاشت که جای تقدیر وتشکردارد.ودر انتها ازخانم لیدا آرامی عزیز که دقایقی چند مارا به دنیای قشنگی ازتصورات مان می بردند وخانم شبیری عزیز که خانه مادرشون (خدارحمتشون کنه)وهر آنچه داشتند در طبق اخلاص نهادند. سر‌کارخانم آزادی که خیلی لطف کردند ومحلی رابرای تشکیل کلاس تدارک دیدندو خلاصه تک تک بچه هاکه درکنارهم بودیم ولحظات خوبی رادرکنار هم بودیم ولحظات خوبی رادر کنارهم رقم زدیم ومن یکباردیگر از خدا ممنونم بخاطر این جمع یکدل و صمیمی و یکباردیگر شاید این جمله کلیشه باشد ولی خیلی زیباست.
خانم خالقی عزیز ممنون که هستید وخداراشکرمی کنیم که هستید .ومن ازطرف بچه ها میگم که عاشقتیم خیلی زیاد.❤️🌺❤️🌹❤️🌺❤️دلنوشته دوست عزیزمون مهری تکلو اززبان تک تک دوستان. همه می گیم خانم دکترعزیز عاشقتیم وشما موهبت خداوند برایمان هستی. ممنون که هستی همچنان تاهمیشه بمان.

More from مقالات

خالکوبى،خودزنى،هویت

#مقاله #خالکوبی_خودزنی_هویت ✍#دکترمحمدرضاسرگلزایی_روانپزشک در سال های اخیر با موجی از خالکوبی و نمایش های خودزنی در نوجوانان و جوانان جامعه مان مواجه بوده ایم. در پاسخ به این پرسش که چه فرایندی باعث رشد تصاعدی این رفتارها شده است من … read more

🌺 چه روزی چه رنگ لباسی بپوشیم ؟ دوستان گلم قرار بود در این دوره ما روی رنگ‌لباس هم کار کنیم من براتون رنگ کل روزهای هفته رو میفرستم برای اینکه با انرژی کیهان هماهنگ بشید بهتره هم راستا با … read more

رابطه ی مولانا با روانشناسی

این نکته ای ست که شخص مولانا به اﺣﺎﻃـﻪ و آﮔـﺎﻫﯽ ﮐﺎﻣـﻞ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﺧﻮد درﺑﺎرة ﺗﺄﺛﯿﺮ درﻣﺎﻧﯽ داﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻣﻨﻈﻮم ﻣﺜﻨﻮي ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ: ﺑـــﺎزﮔﻮ ﺗـــﺎ ﻣــﺮﻫﻢ ﺟـــﺎنﻫـــﺎ ﺷــﻮد ﺑــﺎزﮔﻮ ﺗــﺎ ﻗﺼــﻪ درﻣــﺎنﻫــﺎ ﺷــﻮد ۲) اﻣﯿﺪ درﻣﺎﻧﯽ؛ در روان‏شناسی، … read more

هوش هیجانی و زندگی موفق

سه پسر 12 ساله برای شرکت در کلاس ورزش به سوی زمین فوتبال می روند .دوپسر درشت اندام درحال مسخره کردن یکی ازآن سه نفر که کمی چاق تر است ،پشت سر او راه می روند. یکی از پسرها باصدایی … read more

«این تفکر که با کوچک کردن خود به سایرین احساس امنیت می دهید،به هیچ وجه خردمندانه نیست.شمابه دنیا آمده اید تا شکوه و جلال خداوندی را که درون شماست،متجلی نمایید.شکوه و جلال تنها در برخی از ما نیست،بلکه در همه … read more

سالهاست زن بودن را فراموش كرده ام!

سالهاست زن بودن را فراموش كرده ام! در عوض راننده خوبی شده ام! حسابدار خبره، مأمور خرید زرنگ، مدیر توانمند، باربر قوى، استراتژیست باهوشى شده ام! اما دیگر خودم نیستم! مدت زیادی است که در خودم گم شده ام! چه … read more

اعتیاد3

حضور دکتر امیرهوشنگ باقری در رادیو تهران ، صدای پایتخت خلاصهای از مبحث به اضافه فایل صوتی: بدون شک جامعه در ایجاد اعتیاد، نقش دارد. اما خانواده نیز یک جامعه کوچک است. در واقع خانواده پایه‌گذار شخصیت کودک است و … read more

اعتیاد2

برای موفقیت در ترک مواد مخدر عقل و قدرت درک بیمار موثر استیک روانپزشک در گفت وگو با شفقنا: برای موفقیت در ترک موادمخدر عقل و قدرت درک بیمار موثر است/ شخصیت‌های «خودشیفته» تمایل بیشتری به مصرف کوکائین دارند در … read more