مقالات

الفبای زندگی

به نام خدا    الفبای زندگی   از الفبای زندگی چه می‌دانیم ؟  از اشتیاقی که برای رسیدن به نهایت آرزو‌ها داریم و بر اساس آن تلاش بی وقفه‌ای را در مسیر پر فراز و نشیب زندگی بکار می‌بندیم تا آن … read more

آموخته ام که …

به نام خدا آموخته ام …… بهترین کلاس درس دنیا کلاسی است که زیر پای پیر ترین فرد دنیاست ××××× آ‌موخته ام …… وقتی که عاشق هستید عشق شما در ظاهر نیز نمایان می شود ××××× آموخته ام …… تنها … read more

اصل قورباغه

به نام خدا اصل قورباغه اگر یک قورباغه تیزهوش و شاد را بردارید و داخل یک ظرف آب جوش بیندازید قورباغه چه کار می کند ؟ بیرون می پرد ! در واقع قورباغه فورا به این نتیجه می رسد که … read more

نحوه برخورد با سرزنش و تحقیر

مطمئناً شما هم در زندگی با افرادی که همواره شما را سرزنش می کنند، روبرو شده اید. این افراد به شما انرژی منفی می دهند و به این ترتیب احساس عذاب وجدان، مقصر بودن و گناه می کنید، درحالی که … read more

در توانمند کردن بانوان

در این دوره از زندگی -زنان از نظر سطح بلوغ عاطفی در بالا ترین نقطه تکاملشان قرار دارند.اکنون از این نظر ما بهتر از هر زمانی هستیم. بنابراین وقت مناسبی است تا تقدیرمان را شکل دهیم.دستاوردهای کنونی مان در این … read more

هفت قانون معنوی موفقیت

  به نام خدا    خلاصه کتاب  “هفت قانون معنوی موفقیت” نویسنده : دیپاک چوپرا   موفقیت چیست؟ موفقیت در زندگی را می توان گسترش مداوم خوشبختی و تحقق پیشرونده ی اهداف ارزشمند تعریف کرد. هفت قانون معنوی موفقیت که … read more

اصل 90/10 را کشف کنید

به نام خدا   اثری ارزشمند از :  استیفن کووی     اصل 90/10 چیست؟ 10% از زندگی، آن چیزی است که برای ما اتفاق می‌افتد. و 90% از زندگی را خود شما با واکنش‌هایتان به امور تعیین می‌کنید. این … read more