مقالات

فشار خون

فشار خون: اولین و البته راحت ترین راه کاهش فشار خون قدم زدن است. . کشیدن نفس عمیق می تواند کمک به سزایی به کاهش فشار خون شما کند. صبح بعد از بیدار شدن از خواب و شب ها قبل … read more

به خواب رفتن

nif Habib‎‏ به خواب رفتن کارهای متداولی انجام دهید کارهای ابتدایی: ابتدا پیش از رفتن به تخت خواب خود را آماده خوابیدن کنید. دندانهایتان را مسواک بزنید، لباس خواب بپوشید، و دوش بگیرید. لازم نیست که حتما تمام این کارها … read more

خوشبختی یگانه چیزی است که می توانیم بی آنکه خود داشته باشیم،دیگران را از آن برخوردار کنیم.

  درسی از گاندی گاندی رهبر فقید هندوستان با قطار در حال مسافرت بود . . . به علت بی توجهی،یک لنگه از کفشهای نو او،که به تازگی خریده بود از پنجره ی قطار بیرون افتاد. گاندی بلافاصله لنگه ی … read more

تقدیم به استادعزیزم

به حق اوکه نامی را ندارد به نامی که خوانی پردرآرد عزیزانم: کتاب زندگی چاپ دوم ندارد.پس بیایید عاشقانه زندگی کنیم.شادباشیم،ببخشیم،مهربورزیم،خیرخواه دیگران باشیم،آرامشگرباشیم،نگاه مثبت داشته باشیم،بی ریامحبت کنیم بدون چشمداشت ازجبران ان.تغییرات زندگی را باصبوری وآرامش بپذیریم،درلحظه باشیم وهمسوباآن هرکاری … read more

کودکان می آموزند آنچه را زندگی می کنند

کودکان می آموزند آنچه را زندگی می کنند اگر کودکان با انتقاد زندگی کنند، می آموزند محکوم کنند. اگرکودکان با خصومت زندگی کنند، می آموزند مبارزه کنند. اگر کودکان با ترس زندگی کنند، می آموزند نگران باشند. اگر کودکان با … read more

رابطهءچاکراهای بدن با نحوهء وضوگرفتن

رابطه ی چاکراهای بدن با نحوه وضو گرفتن از دید دانش‌ مدرن‌ هم‌ بیشترین‌ حجم‌ استرس‌های‌ محیطی‌ در پوست‌صورت‌ ذخیره‌ می‌شود. پس‌ اگر هر چند ساعت‌ به‌ چند ساعت‌، دستی‌ بر روی‌صورت‌ بكشیم‌؛ در پایان‌ روز بسیار آرامتر هستیم‌. به‌ … read more

اکهارت توله

تمرکز قوی ذهن و رفع سریع استرس با ذهن آگاهی ذهن آگاهی روشی مدرن برای فرار از خیالات و اقامت در زمان اکنون است. شکلی متفاوت از نگاه به زمان اکنون و حضور دائم در الان سخنان اکهارت تول منبعی … read more

‏ آخرین شبهای پر شور رمضان هم درحال گذر است و اين ماه با تمام رازهاي پنهانش، با تمام سحرهاي زيبايش، با تمام نجواهاي يا رب يا رب دلنوازش، با تمام الغوث الغوثهاي شبانه‌اش، با تمام اللهم اسئلك دعاهاي سحريش، … read more