تمرین خودشکوفایی هفته

پالایش ٢٠روزه

#پالایش ٢٠روزه
سلام صبحتان به خیر وشادى
بزرگترین آسیب هایى که در زندگى به ما وارد شده بخاطر ستیزه و جدال،خود را عقل کل و محور جهان دانستن و ذهن خوانى بوده که همه ریشه در ترس از آینده و عدم توکل و شریک قائل شدن براى خدا(سرنوشت خود را در دست اطرافیان خود دانستن بجاى خدا)داره،از امروز تا ٢٠روز با من وارد کمپین تسلیم و رضا و صلح با جهان هستى شویم و خود را در هر حال در آغوش امن خدا بدانیم ،اگر در این ٢٠روز لغزش هاى کوچکى کردیم حتى بزرگ ناامید نشویم و بلافاصله برگردیم و یک روز به این ایام اضافه کنیم و از خدا بخواهیم در این امر یاریمان دهد
https://t.me/tavanmandanemosbatandish

More from تمرین خودشکوفایی هفته

پالایش هفتگی

این هفته خاطرات مثبت و شادتون را با جزئیاتش مرور کنید،طوری که انگار دارید از دوباره آن خاطره را تکرار می کنید حتی اگه یادتون نمیاد عکس های قبلی را نگاه کنید و نکات مثبتش را گیر بیارید،تصویرش را زنده … read more

پالایش هفتگی

هیچ کس نمی خواد به من آسیب بزنه،هیچکس با من دشمن نیست،من لازم نیست آماده ی جنگیدن باشم،از این لحظه به بعد من خودم را آماده می کنم که در هیچ شرایطی نجنگم. راههای آمادگی برای تعادل و نجنگیدن: باید … read more