تمرین خودشکوفایی هفته

راههای رسیدن به آرامش و خالی شدن ذهن

منظور از اینکه بارها در پالایش هایمان گفته ایم توقعمان را از جهان هستى کم کنیم حتى به صفر برسانیم چیست؟
منظورمان این است که خود را محور جهان ندانیم و نخواهیم یا انتظار نداشته باشیم همه بر طبق خواسته ى ما رفتار کنند،همه چیز مطابق میل ما باشد،همه از ما تعریف کنند،فرزند من و همسرم بهترین باشندو…اگر این را بپذیریم که ما مرکز جهان نیستیم و همه ى ما باهم متفاوتیم هرکس سلیقه ى خو دش را داره،تفاوتهاى فردى واختلاف نظر ها را بپذیریم و براى دیگران و وقایع بر اساس ملاک هاى شخصى خود درست و غلط نذاریم،و انتظار نداشته باشیم همه چیز مطابق میل ما باشه و با همه ى مسائل واقعبینانه برخورد کنیم کلى روابطمان بهتر خواهد شد،واقع بینى،برداشت بد و پیش داورى نکردن،از کاه کوه نساختن و به عبارتى فاجعه پندارى نکردن تمرین هایی است که در این راه به ما کمک مىکنند،یادمان باشه زندگى، حیات و رشد کردن سخته قرار نیست و نباید انتظار راحتى داشته باشیم،راحتى مطلق مرگه انسان با دردها و سختى ها رشد مى کنه (فَانَّ مَعَ العُصرِ یُسرا)اگه انتظار یک زندگى راحت و بى دردسر داریم باید بمیریم باید خود را آماده ى روبرو شدن با مشکلات و سختى ها کنیم (تسلیم)و با آغوش باز همه چیز را بپذیریم (رضا) و با آرامش و شادى دنبال راه حل درست بگردیم وقتى اینگونه باشیم خرد الهى طرح زندگى ما را به ما نشان خواهد داد.


 

More from تمرین خودشکوفایی هفته

پالایش هفتگى

تمرین پالایش هفتگى این هفته خشم هاى خود را روى کاغذ بیاورین و بعد از یک مراقبه و ریلکس کردن ساده ى خود(چشمها را ببندین و با چشم بسته به مرکز پیشانى خود نگاه کنید و بدون قضاوت از بالا … read more

پالایش ٢٠روزه

#پالایش ٢٠روزه سلام صبحتان به خیر وشادى بزرگترین آسیب هایى که در زندگى به ما وارد شده بخاطر ستیزه و جدال،خود را عقل کل و محور جهان دانستن و ذهن خوانى بوده که همه ریشه در ترس از آینده و … read more

پالایش هفتگی

این هفته خاطرات مثبت و شادتون را با جزئیاتش مرور کنید،طوری که انگار دارید از دوباره آن خاطره را تکرار می کنید حتی اگه یادتون نمیاد عکس های قبلی را نگاه کنید و نکات مثبتش را گیر بیارید،تصویرش را زنده … read more

پالایش هفتگی

هیچ کس نمی خواد به من آسیب بزنه،هیچکس با من دشمن نیست،من لازم نیست آماده ی جنگیدن باشم،از این لحظه به بعد من خودم را آماده می کنم که در هیچ شرایطی نجنگم. راههای آمادگی برای تعادل و نجنگیدن: باید … read more