تمرین خودشکوفایی هفته

More from تمرین خودشکوفایی هفته

راههای رسیدن به آرامش و خالی شدن ذهن

منظور از اینکه بارها در پالایش هایمان گفته ایم توقعمان را از جهان هستى کم کنیم حتى به صفر برسانیم چیست؟ منظورمان این است که خود را محور جهان ندانیم و نخواهیم یا انتظار نداشته باشیم همه بر طبق خواسته … read more

پالایش هفتگى

تمرین پالایش هفتگى این هفته خشم هاى خود را روى کاغذ بیاورین و بعد از یک مراقبه و ریلکس کردن ساده ى خود(چشمها را ببندین و با چشم بسته به مرکز پیشانى خود نگاه کنید و بدون قضاوت از بالا … read more

پالایش ٢٠روزه

#پالایش ٢٠روزه سلام صبحتان به خیر وشادى بزرگترین آسیب هایى که در زندگى به ما وارد شده بخاطر ستیزه و جدال،خود را عقل کل و محور جهان دانستن و ذهن خوانى بوده که همه ریشه در ترس از آینده و … read more

پالایش هفتگی

این هفته خاطرات مثبت و شادتون را با جزئیاتش مرور کنید،طوری که انگار دارید از دوباره آن خاطره را تکرار می کنید حتی اگه یادتون نمیاد عکس های قبلی را نگاه کنید و نکات مثبتش را گیر بیارید،تصویرش را زنده … read more