تمرین خودشکوفایی هفته

پالایش هفتگی

1.فهرستی از پیش داوری هایی که در مورد خود می کنید و رفتارهای دیگران که شما را می رنجاند تهیه کنید. 2.فهرستی از توصیه هایی که به دیگران می کنید تهیه کنید.(شاید در واقع این توصیه ها به دیگران را … read more

پالایش هفتگی

این هفته رفتار های خود را تماشا کنید،ببینید چه رفتاری در شما از تعادل خارجه و به صورت یک عادت یا تکانه درآمده،مثلا بعضی ها خرید کردن،آرایش کردن،خودنمایی و ظاهر نمایشی درست کردن،زیادی دنبال علم و مقام بودن،از خود تعریف … read more

پالایش هفتگی

این هفته روی من نمیدونم کار کنید،هر وقت خواستین دخالت کنید،ترس داشتید،جنگ کنید،زور اضافی بزنید،دروغ  بگید،دستکاری زیادی کنید فقط به خودت بگو من خیر و صلاح خودم و نزدیکانم را نمیدانم و به خدا می سپارم وتماشاچی باشید و آرام،امواج … read more