تمرین خودشکوفایی هفته

پالایش هفتگی

1.فهرستی از پیش داوری هایی که در مورد خود می کنید و رفتارهای دیگران که شما را می رنجاند تهیه کنید. 2.فهرستی از توصیه هایی که به دیگران می کنید تهیه کنید.(شاید در واقع این توصیه ها به دیگران را … read more

پالایش هفتگی

این هفته رفتار های خود را تماشا کنید،ببینید چه رفتاری در شما از تعادل خارجه و به صورت یک عادت یا تکانه درآمده،مثلا بعضی ها خرید کردن،آرایش کردن،خودنمایی و ظاهر نمایشی درست کردن،زیادی دنبال علم و مقام بودن،از خود تعریف … read more

پالایش هفتگی

این هفته روی من نمیدونم کار کنید،هر وقت خواستین دخالت کنید،ترس داشتید،جنگ کنید،زور اضافی بزنید،دروغ  بگید،دستکاری زیادی کنید فقط به خودت بگو من خیر و صلاح خودم و نزدیکانم را نمیدانم و به خدا می سپارم وتماشاچی باشید و آرام،امواج … read more

پالایش هفتگی

این هفته روی پذیرش کامل و تسلیم و رضاکار کنیم،اعتراض به هیچ چیز نکنیم،پذیرش بی قید و شرط و در صلح بودن ،ستیزه نکردن حتی زمانی که کاملا حق با ماست. لازم به یاد آوری است این پالایش ها برای … read more

پالایش هفتگی

با توجه به اینکه دیگران آیینه ی ما هستند ،توجه کنید چه چیزی در مردم بیشتر شما را اذیت می کنه و چه چیزی را حاضر نیستید اصلا ببخشید،آنها صفاتی است که در درون خودتان هست یا از آن می … read more

پالایش هفتگی

این هفته توجه کنید که چقدر به دیگران معتر ضید چون اعتراض به دیگرا ن اعتراض به خدا می باشد و نشانه ی منیت و کنترل گری است چون دوست داریم دیگران مطابق میل ما رفتار کنند حتی تاسف خوردن  … read more