اخبار

پشت دریاها

قایقی خواهم ساخت/خواهم انداخت به آب/دور خواهم شداز این خاک غریب/که در آن هیچ کس نیست که در بیشه ی عشق/قهرمانان را بیدار کند/قایق از تور تهی/و دل از آرزوی مروارید./هم چنان خواهم راند/نه به آبی ها دل خواهم بست/نه … read more

مناجات

الهی تو دوست می داری که من تو را دوست دارم با آنکه بی نیازی از من .پس من چگونه دوست ندارم که تو مرا دوست داری با این همه احتیاج که به تو دارم. الهی شیرین ترین عطا ها … read more

غزلیاتی از دیوان شمس

خانه مولوی دیوان شمس غزلیات غزل شمارهٔ ۱۳ ای باد بی‌آرام ما با گل بگو پیغام ما کای گل گریز اندر شکر چون گشتی از گلشن جدا ای گل ز اصل شکری تو با شکر لایقتری شکر خوش و گل … read more

غزل شماره 3دیوان شمس

خانه مولوی دیوان شمس غزلیات غزل شمارهٔ ۳ ای دل چه اندیشیده‌ای در عذر آن تقصیرها زان سوی او چندان وفا زین سوی تو چندین جفا زان سوی او چندان کرم زین سو خلاف و بیش و کم زان سوی … read more

غزل شماره 1دیوان شمس

دیوان شمس غزلیات غزل شمارهٔ ۱ ای رستخیز ناگهان وی رحمت بی‌منتها ای آتشی افروخته در بیشه اندیشه‌ها امروز خندان آمدی مفتاح زندان آمدی بر مستمندان آمدی چون بخشش و فضل خدا خورشید را حاجب تویی اومید را واجب تویی … read more

نکات مفید در فصل تابستان

با‌ گرم‌شدن هوا، نوشيدن يک ليوان آب يا آبميوه خنک لذتبخش است به خصوص اگر اين آبميوه خانگي و از ميوه‌هاي تازه تهيه شده باشد… خلاصه بازار آبميوه‌ها با ‌گرم‌شدن هوا داغ‌تر مي‌شود اما مي‌دانيد آبميوه‌هاي مختلف از نظر خاصيت … read more

نشانه های مهم سکته

  چهارمین نشانه سکته نیز مشخص شد: زبان هیچ گاه این سه حرف را فراموش نکنید: لحد نشانه های سکته: فریدون در جشن کباب پزی سکندری خورد و به زمین افتاد. اما به دوستانش که پیشنهاد کردند به اورژانس زنگ … read more