مشاوره روانشناسی

More from مشاوره روانشناسی

چطور دست از فکر کردن زیادی برداریم

۱٫ از صبر کردن برای ایدآل هر چیز خودداری کنید. جاه‌ طلب بودن خیلی خوب است اما خواستن ایدآل غیرواقعبینانه و غیرعملی است. باید به دنبال پیشرفت مداوم باشید و برای دست یافتن به تغییرات مثبت تلاش کنید. ۲٫ فکر … read more

مراقب باشیم که ارزشها یى را درونى نکنیم که بعدا سبب پشیمانى شود

مراقب باشیم که ارزشها یى را درونى نکنیم که بعدا سبب پشیمانى شود یکى از مراجعینم دختر ۵ساله اش را بعلت وسواس شدید رفتارى پیش من آورد (اصلا نباید وسایلش جا به جامیشد و هیچ کس اجازه نداشت به اسباب … read more

تو شاهکار زندگى خودت هستى

جمله ى تو شاهکار خلقتى همیشه براى من یک جمله ى انگیزشى قوى بوده،اگر باور کنیم که ما خلیفه ى خدا در روى زمینیم با شهامت و بى نیاز زندگى میکنیم،خود را قربانى ژنتیک،فیزیولوژى،کودکى و محیط نمیدانیم،هر مشکل رفتارى و … read more

برگزارى کارگاه مایندفول نس یا ذهن آگاهى و هشیارى حضور توسط استاد فاطمه خالقى

به زودى کارگاه مایند فولنسmindfulness یاذهن آگاهى و هشیارى حضور توسط استاد خالقى برگزار میشود این کارگاه بیشتر براى آگاهى از اختلات و عادتهاى رفتاریمان موثر است(پر خورى،وسواس،پرخاشگرى،خود زنى،مشکل در روابط،تنبلى انگیزگى،اصطراب،افسردگى،ترسها خصوصا فوبیاى اجتماعى،عزت نفس پایین و …موثر استو … read more

جوانى از دیدگاه امام على

نوجوانى یعنى جنون با نوجوانان  خود مانندیک بیمار رفتار کنید.امام على(ع) نوجوانان با چند بحران روبرو هستند:بحران فیزیولوژى(افزایش سریع هورمونها که بسیارى از رفتارهایشان مردوط به این بحران است) بحران هویت،بحران شخصیت و… و اما سونامی نوجوانى و جوانى – … read more