مشاوره روانشناسی

ارتباط موثر 9

ارتباط موثر 9 ·       تو را دوست دارم چون شبیه من هستی. همه ما کسانی را دوست داریم که شبیه ما هستند.به همین دلیل است که میگوییم باید با دیگران هم گام شویم چون همگامی شباهت را افزایش می دهد. … read more

نکاتی چند برای ارتباط موثرقسمت اول

ارتباط موثر : 1ارتباطی موزون و سازگارو مصالحه آمیز و توام با مهربانی است. 2وقتی دامنه رفتار شما از دامنه رفتار مخاطب شما بیشتر باشد می توانید با احاطه بر شرایط موقعیت را به شکلی که می خواهید اداره می کنید.3برای … read more

لحظه حال

انتظار کشیدن را به عنوان حالتی از ذهن کنار بگذارید. هنگامی که مچ خود را می گیرید ، که به حالت انتظار فرو رفته اید. از ان خارج و به لحظه حاضر وارد شوید. فقط باشید و از بودن لذت … read more