مشاوره روانشناسی

ارتباط موثر ۶

آیا بکارکیری ارتباط موثر فریبکاری نیست؟ اگر هدف شما از ارتباط موثر خدعه ونیرنگ وسود خود و زیان دیگران باشد ویا اگر بخواهید به سود خود دیگران را از چیز ارزشمند محروم کنیدویا اگر در برخورد با دیگران بی ملاحظه … read more

ارتباط موثر ۵

ارتبط موثر در واقع شیوه های مهم نفوذ است. نفوذ در دیگران متقاعد کردن ذیگران مدیریت مقاومت واداره کردن مقاومت دیگران برای ارتباط موثر باید ۳گام بزرگ تغییر را برداریم: تغییردانش وآگاهی تغییر بینش تغییر روش عملکرد  ما علاوه  بر … read more

ارتباط موثر 4

اریریک فروم وسالیوان معتقدند کودکان عقب مانده بعلت عدم توانایی در ایجاد ارتباط عصبی می شوند. وقتی ما مهارتهای روابط انسانی وارتباط موثر را نمی شناسیم دچار عصبیت -افسردگی و کینه توزی نسبت به خود و دیگران می شویم.پس ارتباط … read more

زمینه های کاربرد ارتباط موثر3

زمینه هایی که ارتباط موثر در ان موثر است: 1در زمینه خانواده و تربیت فرزندان و روابط زناشویی”چگونه بگوییم-رفتار کنیم وبیندیشیم که حرفهای درست –خلاق و سالم ما را افراد خانواده گوش دهند.”یکی از عوامل بسیار مهم مشکلات زناشویی را … read more

راهکار هایی برای موفقیت

موفقیت مرحله ای در کسب و کار می خواهم چیزهایی به شما بگویم که مطمئن هستم در ابتدا به آنها اعتراض می‌کنید و می‌گویید که دارم اشتباه می‌کنم ولی من می‌خواهم بزرگترین راز موفقیتم را برایتان بازگو نمایم. این راز … read more

ارتباط موثر دو

مهم:فضل فروشی ارتباط موثر را غیر ممکن می کند. تنهاترین افراد کسانی هستند که به دیگران نگاه عاقلان در سفیه می کنند ودیگران را کوچک می پندارند. مهم:تلاش ما هر اندازه خیر خواهانه باشدوقتی برای بیان اشتباه دیگران باشد از همان … read more

ارتباط موثر 9

ارتباط موثر 9 ·       تو را دوست دارم چون شبیه من هستی. همه ما کسانی را دوست داریم که شبیه ما هستند.به همین دلیل است که میگوییم باید با دیگران هم گام شویم چون همگامی شباهت را افزایش می دهد. … read more

نکاتی چند برای ارتباط موثرقسمت اول

ارتباط موثر : 1ارتباطی موزون و سازگارو مصالحه آمیز و توام با مهربانی است. 2وقتی دامنه رفتار شما از دامنه رفتار مخاطب شما بیشتر باشد می توانید با احاطه بر شرایط موقعیت را به شکلی که می خواهید اداره می کنید.3برای … read more

لحظه حال

انتظار کشیدن را به عنوان حالتی از ذهن کنار بگذارید. هنگامی که مچ خود را می گیرید ، که به حالت انتظار فرو رفته اید. از ان خارج و به لحظه حاضر وارد شوید. فقط باشید و از بودن لذت … read more