مشاوره روانشناسی

چرا لحظات خوش را به خاطر نمی سپاریم

مغز انسان‌ها علاقه‌ی بیشتری به منفی‌ها دارد سید پیمان رحیمی‌نژاد پژوهشگر و متخصص روان شناسی مثبت‌نگر بسیاری از مردم هر روز را با پریدن از موردی به مورد دیگر سپری می‌کنند. اما در طی مسیر، آخرین باری که شما برای … read more

کار روی سایه 2

روز چهارشنبه با دوستم برای یک قرارداد کاری قرارگذاشته بودیم،صبح که بیدار شدم کمی مریض بودم وبی حوصله،کمی دیر رسیدم،دوستم به همراه همکارش اونجا بودند،هر دو ظاهری آراسته داشتند و خیلی از نظر علائق و ظاهر شبیه هم به نظر … read more

پاور پونت یونگ

jung asli تهیه کننده:فاطمه خالقی منابع:منابع: 1- کارل گوستاویونگ/ محمود سلطانیه/ انسان و سمبولهایش/ دوم 1378، تهران جامی 2- انسان در جست‌وجوی هویت خویشتن/ کارل گوستاویونگ/ محمود بهفروزی/ تهران: گلبان 1380 با تشکر از استاد عزیزم دکتر سرگلزایی که من … read more

پاورپونت آدلر

Adler تهیه کننده:فاطمه خالقی منابع: کتاب نظریه های شخصیت،تالیف جس فیست و گری گوری جی فیست  Alfred Adler.edu/about/theory journal-psyche.org با تشکر از استاد عزیزم آقای دکتر کوروش گودرزی که من را با آدلر آشنا و علاقه مند کرد.   read more