مشاوره روانشناسی

پاور پونت یونگ

jung asli تهیه کننده:فاطمه خالقی منابع:منابع: 1- کارل گوستاویونگ/ محمود سلطانیه/ انسان و سمبولهایش/ دوم 1378، تهران جامی 2- انسان در جست‌وجوی هویت خویشتن/ کارل گوستاویونگ/ محمود بهفروزی/ تهران: گلبان 1380 با تشکر از استاد عزیزم دکتر سرگلزایی که من … read more

پاورپونت آدلر

Adler تهیه کننده:فاطمه خالقی منابع: کتاب نظریه های شخصیت،تالیف جس فیست و گری گوری جی فیست  Alfred Adler.edu/about/theory journal-psyche.org با تشکر از استاد عزیزم آقای دکتر کوروش گودرزی که من را با آدلر آشنا و علاقه مند کرد.   read more

خلاصه ی کلاس 255

در این جلسه بعد از یک آرمیدگی،یکی از شاگردان پرسید یکی از دوستانم هر جا می ره عیب جویی می کنه و فقط منفی ها رو می بینه علت این مشکل چیه؟ خانم زهره،چون عیب ها و صفت های خودمون … read more

خلاصه ی کلاس 254

امروز قرار شد از تکنیک بارش مغزی استفاده کنیم،یعنی یکی مشکلش را مطرح کنه بقیه راهکار بدهند.این تکنیک به دوستان کمک به کاربردن حل مسئله در زندگی روزمره  می کنه و چون مشکل دیگری است در واقع به نوعی از … read more

خلاصه ی کلاس 253

دیروز کلاس را بایک آرمیدگی شروع کردیم وبعد در مورد تمرین هایی که این سه هفته روی خودمون انجام دادیم و در صد موفقیتی که از درس های کلاس گرفتیم کار کردیم و اینکه لازمه گاهی کلاس تعطیل باشه که … read more