مشاوره روانشناسی

یک نکته ی مهم که باید هنگام آرمیدگی و ریلکسیشن رعایت شود

با توجه به اینکه من سالهاست از این تکنیک هم برای کلاس هایم و هم درمان استفاده می کنم ،حتی قبل از شروع کلاس های درسی یک ریلکسیشن برای آرام شدن ذهن و بدن شاگردان وآمادگی برای یادگیری انجام می … read more

فراشناخت

تعریف فراشناخت Meta cognitive نخستین بارتوسط (فلاول،1979 ) تفکردرباره تفکرچه می دانیم وچه نمی دانیم اخیرا فراشناخت بعنوان پایه واساس بسیاری ازمشکلات روان شناختی موردبررسی قرارگرفته است (ولزوماتیوز،1994) فراشناخت:یک مفهوم چندوجهی است که شامل دانش (باورها) فرآیندها وراهبردهایی است که … read more

خلاصه ی درس کلاس شماره ی 251

به نام خداوند بخشاینده ی مهربان  ،خداوند قادر و توانا باسپاس وایمان فراوان از خداوند عزیز و مهربان بسیار سپاس گزارم که فرشته ای عزیز و مهربان ( سرکارخانم دکترخالقی ) که استاد معنوی ، روحی و الهی گهرباری هستند را … read more

مقایسه کردن کودکان

بزرگ کردن کودک اصلاح نقایص او نیست خودش این را دردرست می کند بلکه پرورش دادن قابلیت های اوست قابلیت های او را بشناسیم به آنها احترام بگذاریم و در محیطی سرشار از عشق و توجه مثبت غیر مشروط آنها … read more

برگزید ه هایی از درس های کارگاه شادمانی درونی 247

تا زمانی که برای مشکلاتتان علت تراشی می کنید و دیگران رامقصر می دانید روز به روز گرفتار تر و در مانده تر می شویددر درسهای شادمانی درونی  بارها  از قول سلیگمن گفته شده  << برای شادمانی نسبت به گذشته … read more

فنون برقراری ارتباط صحیح (ارتباطات کلامی)

فنون برقراری ارتباط صحیح (ارتباطات کلامی) بسیاری از بگو مگوها و مشاجرات خانوادگی ناشی از درست صحبت نکردن و عدم توانایی در رساندن مفهوم و منظور افراد است. در این مقاله به بررسی 5 قانون ارتباطی اشاره خواهیم کرد : … read more