تازه های یوگا

بیکرام یوگا

بیکرام یوگا چیست؟ بیکرام یوگا BIKRAM YOGA یا یوگای گرم HOT Yoga یکی از روش های متنوع در انجام تمرینات فیزیکی یوگاست. بیکرام یوگا که توسط آقای بیکرام تبیین و عرضه شده دارای ویژگی هایی خاص و جذاب است که … read more

کالبد چهارم و پنجم

لایه اثیری کالبد چهارم کالبد اثیری فاقد شکلی معین و مرکب از ابرهای رنگین زیباتری نسبت به کالبد عاطفی می باشد ترتیب رنگ های کالبد اثیری همانند عاطفی است اما این رنگ ها اکثراً سرخ رنگ عشق را نیز به … read more

یوگا هنر زندگی کردن است.

نگاه تازه بزرگان زاده نمی شوند,ساخته می شوند. آشنایی با یوگا یوگا هنر زندگی کردن است.دانشی است که باید با زندگی روزانه هر فرد عجین شود.زیرا که بر تمام جنبه های حیاتی اعم از جسمی٬روانی و روحی تاثیر به سزایی … read more

فنگ شویی برای اتاق کودک

پیـشـنـهـادهای فـنـگ شویـی بـرای اتـاق کـودک-فنگ شویی چیست؟ تزیین و آماده کردن اتاق کودک به بهترین شکل، یکی از دغدغه های پدران و مادران است و وقتی متوجه می شوند به زودی فرد جدیدی به خانواده اضافه می شود به … read more

سرگشتگی ،سردرگمی

سرگشتگی ،سر درگُمی تصمیم گیری زمانی اتفاق می افتد،که سرگشتگی وسر درگُمی موجو د است. اگر سرگشتگی وسر درگُمی ،موجود نباشد،تصمیم گیری نیز نخواهد بود. اگر تکّه چوب یا تکّه بیسکویتی ،بر روی میزتان موجود باشد.کدامیک را برای خوردن انتخاب … read more