تازه های یوگا

فوائد تکرار مانترا ساتیا سای بابا می‌گفت: «در کالی یوگا هیچ راهی بهتر از خواندن اسماء پروردگار و ستایش او از این طریق برای رهایی انسان وجود ندارد. زیرا خواندن او رحمت و رهایی را به ارمغان می‌آورد. این خوب … read more

مراقبه و مانترا

مراقبه و مانترايکي از تمرينات بسيار مؤثر در ايجاد خلأ فکري و قرار گرفتن در وضعيت بي فکري که براي تمرکز حواس فوق العاده مفيد و لازم است، روشي است به نام “مراقبه” يا “مديتيشن”. اين تکنيک، که امروزه علم … read more

الهی

ترا به عظمت ستودن وسیله ی سُرور است و به شکر تو زبان گشودن مرتبه ی غرور است. الهی به فضل خود قائمی و به شکر خود مشکور و به علم عالم نزدیکی و از وَهم ما دور. خواجه عبدالله … read more

فقط تو

هر چه افکار خوب بیشتری در سر بپرورانید، افکار منفی ناکام تر می شوند. روی افکار منفی تمرکز نکنید. هر روز افکار خوب در سر بپرورانید . تفاوت فاحشی بین اقدام الهام بخش و مشغول کردن خود به فعالیتی که … read more

با کودک درون خود که قهرید.

کودک درون آن بخش از وجود ماست که دوست دارد کودکی کند؛ یعنی اینکه درست مثل یک بچه سرزنده و با هیجان باشد. کودک درون ماست که ما را وا می‌دارد شعر بگوییم، شوخی کنیم، در هپروت تخیلات‌مان سر کنیم … read more

درمان جسم با یوگا

آنچه که تا کنون در زمینه پیدایش یوگا باقی مانده است، هدف اولیه کسانی میباشد که به ابداع این روش مبادرت ورزیده اند. چه به وضوح این مسئله که آیا یوگا به منظور یک عامل درمان بیماریهای جسمانی بکار گرفته … read more