تازه های یوگا

مراقبه

نگویید برای مراقبه بیش از حد گرفتارید، تصور کنید اگر خداوند هم برای مراقبت از شما بیش از حد گرفتار بود چه می شد؟ دنیا عادت های بدی را در ما به وجود می آورد اما مسئولیت خطاهایی که در … read more

چرا مراقبه می کنیم؟

مراقبه کمکمان می کند تا فلج نشویم، کمکمان می کند تا لیوان مسائل و بار زندگی را زمین بگذاریم … استادی در شروع کلاس درس، لیوانی پر از آب به دست گرفت. آن را بالا گرفت که همه ببینند. بعد … read more

قانون یوگا

به نام خدا   ما آموختیم دوست داشتن را   ما یاد گرفتیم مهربان بودن را   ما یافتیم بیننده بودن را   ما خواستیم شنونده بودن را   ما طلب کردیم رهایی را   رهایی از رنج ، کینه … read more

یوگا نیدرا

به نام خدا یوگا نیدرا یا خواب یوگی آیا تاکنون”خواب یوگی” را تجربه کرده اید؟ اگر پاسخ مثبت است، به نظر شما آیا خواب یوگی نیز مانند خواب طبیعی یک تجربه عمومی است؟ در جریان خواب طبیعی بدن و ذهن … read more

یوگی کیست؟

یوگی کیست؟ یوگی کسی است که وجود خودرا فتح کند . کسی است که آرامش درونی اورا سرما و گرما ، اندوه و شادی ، احترام و توهین نتواند بر هم زند . کسی که هستی اش بر شخصییت عالی … read more

يوگا چيست ؟

يوگا واژه اي است سانسكريت به معناي وصل كردن .وصل كردن ذهن به جسم، احساسات به منطق و وصل كردن توجه به عمل. يوگا به معناي واقعي خودش يك ورزش است. ورزش يعني ورز آوردن، آماده كردن. يوگا ورزش كاملي … read more