خوشبختی یعنی زیستن در زمان حال

به نام خدا

خوشبختی یعنی زیستن در زمان حال

همه‌ ما به‌ نوعی‌ به‌ جای‌ آن‌كه‌ از لحظات‌ امروز زندگی‌ خود لذت‌ ببریم‌، شاد زیستن‌ خود را موكول‌ به‌ آینده‌ای‌ دور دست‌ می‌كنیم‌ و اغلب‌ باخود می‌گوییم‌، (من‌ زمانی‌ خوشبخت‌ خواهم‌ بود كه‌ بتوانم‌ به‌ تمامی‌ آرزوهایم‌ دسترسی‌ پیداكنم‌). با این‌ باور غلط چه‌ بسا ممكن‌ است‌ كه‌ هرگز به‌ همه‌ خواسته‌هایمان‌ نرسیم‌. باید قبول‌ كنیم‌ كه ‌تمامی‌ دارایی‌ ما در این‌ لحظه‌ است‌. میزان‌ آرامش‌ ذهن‌ و كارآیی‌ فردی‌ ما بر اساس‌ میزان ‌توانایی‌ ما، برای‌ زیستن‌ در زمان‌ حال‌ مشخص ‌می‌شود. صرف‌ نظر از آنچه‌ دیروز رخ‌ داده‌ است‌ و آنچه‌ فردا ممكن‌ است‌ اتفاق‌ بیفتد، حال‌ جایی ‌است‌ كه‌ شما درآن‌ ایستاده‌اید. از این‌ دیدگاه‌ كلید شادی‌ و خرسندی‌، متمركز ساختن‌ ذهن‌ یا لحظه‌ حال‌ است‌. در واقع‌ زیستن‌ در زمان‌ حال‌ به‌معنی‌ تعمیم‌ آگاهی‌ انسان‌ برای‌ دلپذیر ساختن‌ لحظه‌ جاری‌ به‌ جای‌ دور انداختن‌ آن‌ است‌. هرگاه‌ در حال‌ زندگی‌ می‌كنیم‌، ترس‌ را از ذهن ‌خود می‌رانیم‌. زیرا اساسا ترس‌ مقوله‌ایست‌ مربوط به‌ حوادثی‌ كه‌ ممكن‌ است‌ در آینده‌ اتفاق ‌بیفتد. این‌ ترس‌ گاهی‌ اوقات‌ می‌تواند،

انجام‌ هرعمل‌ سازنده‌ای‌ را برای‌ فرد ناممكن‌ سازد. به‌عبارت‌ دیگر زندگی‌ در حال‌، به‌ معنای‌ حركت ‌كردن‌ بدون‌ ترس‌ از عواقب‌ است‌، یعنی‌ ما هركاری‌ كه‌ در حال‌ انجام‌ آن‌ هستیم‌، به‌ خاطر خود آن‌ لذت‌ ببریم‌ و صرفا به‌ دنبال‌ پاداش‌ منصفانه‌ و هدف‌ نهایی‌ نباشیم‌.

● چگونه‌ می‌توانیم‌ از زمان‌ حال‌، بهره‌مند شویم‌؟

▪ گذشته‌ را رها كنید.

یكی‌ از روش‌هایی‌ كه‌ به‌شما كمك‌ می‌كند تا گذشته‌ خود را رها كنید این‌است‌ كه‌ گذشته‌ خود را بپذیرید.

بیشتر انسان‌ها زندگی‌ خویش‌ را در گذشته‌ و با تكیه‌ بر رخدادهای‌آن‌ سپری‌ می‌كنند تا رفتارهای‌ خود ویرانگر و یا كمبودهای‌ زندگی‌ خویش‌ را توجیه‌ نمایند. با وابستگی‌ به‌ گذشته‌ نه ‌تنها تضمین‌ می‌كنید كه‌ امروز از حركت‌ و جنبش‌ باز خواهید ایستاد، بلكه‌ از آرامش‌ خویش‌ نیز جلوگیری‌ خواهید كرد. توجه‌كنید كه‌ در جهاتی‌ كه‌ دارای‌ نظامی‌ هوشمند است‌و به‌ وسیله‌ نیروی‌ خلاق‌ الهی‌ حمایت‌ می‌شود، هیچ‌ واقعه‌ای‌ تصادفی‌ یا اتفاقی‌ نیست‌.

گویی‌ باید پذیرفت‌، آنچه‌ درگذشته‌ انجام‌ شده‌، واقعا می‌بایست‌ انجام‌ می‌شده‌، تا به‌ این‌ مرحله‌ از زندگی‌ كه‌ اكنون‌ در آن‌ قرار دارید برسید، گواه‌ و شاهدتان‌ نیز اعمالی‌ است‌ كه‌ انجام‌ داده‌اید.

به‌ خاطر داشته‌ باشید كه‌ هر گونه‌ پیشرفت‌ معنوی‌ در زندگی‌، به‌ احتمال‌ بسیار زیاد، پس‌ از یك‌ دوره‌ فروپاشی‌ها یا مصیبت‌های‌ ظاهری‌ رخ ‌می‌دهد. تصادف‌ها – حوادث‌ تلخ‌ و ناگوار، بدرفتاری‌ها، بیماری‌ها و فرو ریختن‌ كاخ‌ آرزوها، همه‌ به‌ نوبت‌ و با نظم‌ و ترتیب‌ در زندگی‌ شما به وقوع‌ پیوسته‌اند، بنابراین‌ می‌توانید فرض‌ كنید كه ‌می‌بایست‌ به‌ وقوع‌ می‌پیوستند و شما نمی‌توانستید از بروز آنها جلوگیری‌ كنید، این ‌بدان‌ معنی‌ است‌ كه‌ حوادث‌ چاره‌ناپذیر را بپذیریم‌ و كمال‌ را در تدبیر متعالی‌ نهفته‌ در پس‌ هررویداد ببینیم‌. با آن‌ كه‌ برای‌ همیشه‌ برای‌ ما آسان‌نیست‌، شرایط خود را با دیدی‌ وسیع‌ بنگریم‌، این‌كار برای‌ یافتن‌ جنبه‌های‌ مثبت‌ در آنچه‌ بدبختی‌ به‌ نظر می‌آید، ضروری‌ است‌.

اگر در گذشته‌ اشتباهاتی‌ كرده‌اید، از آنهادرس‌ بگیرید و احساس‌ گناه‌ نكنید. اگر اتفاقات‌گذشته‌ را، فرصت‌هایی‌ برای‌ فراگیری‌ و رشد تلقی‌ كنید، توانا می‌شوید و به‌ جای‌ داشتن ‌احساس‌ شكست‌، قربانی‌ یا دست‌ خوش‌ پیشامدها شدن‌، می‌توانید مسئولیت‌ زندگیتان‌ را بر عهده ‌بگیرید و به‌ مصاف‌ زندگی‌ بروید.

توجه‌ داشته‌ باشید كه‌ شما با آنچه‌ انجام‌ داده‌اید، آنچه‌ بوده‌اید و یا آنچه‌ در حق‌ شما انجام‌ شده‌ است‌ تعیین‌ هویت‌ نمی‌ شوید، بلكه ‌شما بخشی‌ از محبوب‌ و معشوق‌ ازلی‌ هستید و به‌قدرت‌ نامحدود او متصلید، پس‌ به‌ خداوند نزدیك‌ شوید و با دعا و راز و نیاز، مشكلاتتان‌ را با او در میان‌ بگذارید. مطمئن‌ باشید كه‌ با نزدیك‌ شدن ‌به‌ خدا، به‌ آرامش‌ درونی‌ خواهید رسید و به‌ یاد داشته‌ باشید كه‌ خداوند همیشه‌ در زمان‌ حال ‌حضور دارد.

▪ به‌ آینده‌ توجه‌ داشته‌ باشید، ولی‌ نگران ‌نباشید.

زیستن‌ در زمان‌ حال‌ را تمرین‌ كنید، برای ‌این‌ منظور اولین‌ قدم‌ این‌ است‌ كه‌ نگرانی‌ را ازخود دور كنید. اگر نگرانی‌هایی‌ در ذهن‌ خود دارید، ساده‌ترین‌ راه‌ برای‌ بهبود وضعیت‌ شما، مشغول‌ بودن‌ به‌ كاری‌ می‌باشد.

می‌توانید ورزش‌كنید، كارهای‌ هنری‌ انجام‌ دهید، مطالعه‌ كنید و…

زمان‌ حال‌ همچون‌ هدیه‌ای‌ است‌ كه‌ می‌توانید آن‌ را باز كنید، از آن‌ لذت‌ ببرید و پرورش‌ دهید. اگر از آن‌ خوب‌ استفاده‌ كنید، تكیه‌گاه‌ و ضریب‌ اطمینانی‌ برای‌ داشتن‌ آینده‌ای‌ خوب‌ و فوق‌ العاده‌ است‌.

ما در جایی‌ قرار گرفته‌ایم‌ كه‌ اندیشه‌ها وكنش‌های‌ چند ساله‌ گذشته‌ ما برایمان‌ رقم‌ زده‌اند و تمام‌ آنچه‌ كه‌ در ده‌ یا بیست‌ سال‌ آینده‌ تجربه‌ خواهیم‌ كرد، تحت‌ تاثیر آن‌ چیزیست‌ كه‌ امروز رقم‌ می‌زنیم‌. دوست‌ها، خانواده‌، شغل‌، محل‌زندگی‌، همه‌ و همه‌ با انتخاب‌ امروز ما شكل‌خواهند گرفت‌.زندگی‌، فرآیند ساختن‌ است‌ و نتیجه‌ فردا، ثمره‌ تلاش‌ امروز است‌. ترك‌ یك‌ عادت ‌ناشایست‌، تعیین‌ اهداف‌، وسعت‌ بخشیدن‌ به‌ دامنه‌ ذهن‌ و هر تصمیم‌ درستی‌ كه‌ امروز بگیرید، خوشبختی‌ فردای‌ شما را تضمین‌ خواهد كرد.

شما طراح‌ زندگی‌ و سرنوشت‌ خود هستید و با نحوه‌ تفكرتان‌ زندگی‌تان‌ را می‌سازید. افكارشاد در زندگی‌ داشته‌ باشید و از همین‌ امروز برای ‌فردایی‌ بهتر تلاش‌ كنید و برای‌ بهره‌مندی‌ از یك‌زندگی‌ واقعی‌ و جهت‌دار از اهدافی‌ صریح‌، دست‌ یافتنی‌، قابل‌ سنجش‌ و زمان‌ بندی‌ شده‌، پیروی‌ كنید. عفو كردن‌ خود و دیگران‌، دادن‌ یك‌ رای‌مثبت‌ بهتر زیستن‌ در زمان‌ حال‌ است‌. وقتی‌ خودرا نمی‌بخشیم‌، در واقع‌ ماندن‌ در احساس‌ گناه‌ را بر می‌گزینیم‌ و به‌ این‌ ترتیب‌ خود را در رنج ‌روحی‌ بیشتر قرار می‌دهیم‌، فقط باید اراده‌ كنید و بغض‌ و كینه‌ را به‌ دور بریزید. هنگامی‌ كه‌ رنجش‌،گناه‌ و عصبانیت‌ را دور می‌اندازید، گویی‌ دوباره ‌متولد می‌شوید و در روحتان‌ فضایی‌ برای‌ رشدكردن‌ می‌آفرینید.

اگر می‌خواهید در زندگی‌ فرد موفقی ‌باشید، به‌ خاطر بسپارید كه‌: (در معادله‌ زندگی‌، آینده‌ هیچ‌ وقت‌ باگذشته‌ برابر نیست‌) فقط كافی ‌است‌ كه‌ از همین‌ (امروز) به‌ طور صحیح‌ استفاده‌كنیم‌، زیرا كه‌ امروز قطعا یك‌ روز دیگری‌ است‌. امروز شروع‌ تازه‌، باقی‌ زندگی‌ ماست‌.

اگر با اندیشه‌ای‌ سرشار از مهر به‌ همه‌، درانتظار یك‌ دنیا معجزه‌ باشیم‌، زندگی‌ با همه‌ شكوه ‌و زیبایی‌اش‌ به‌ ما لبخند می‌زند. بیایید از همین‌ امروز خوب‌ بودن‌ را بیاموزیم‌ و برای‌ تغییر هرگزمنتظر فردا نباشیم‌.

همواره‌ از آنچه‌ دارید و جایی‌ كه‌ هم‌ اكنون‌ در آن‌ هستید، متشكر و قدردان‌ باشید. زیرا سپاسگزاری‌ قلبتان‌ را به‌ دلیل‌ داشتن‌ استعدادهای ‌متعدد، از احساس‌ شادمانی‌ و خوشبختی‌، سرشارمی‌كند.

پژوهش‌های‌ بسیار نشان‌ داده‌ است‌ كه‌ شیوه‌ طبیعی‌ یادگیری‌ برای‌ كودك‌، بازی‌ كردن‌ است‌. زیرا (بازی‌) دررشد و تكامل‌ كودك‌ نقش‌ بسیار مهمی‌ ایفا می‌كند. كودكان‌ با بازی‌ كردن‌ مهارت‌های‌ اساسی‌ را فرا می‌گیرند

كه‌ بعدها آنها را قادر می‌سازد خواندن‌، نوشتن‌ و شمردن‌ رابیاموزند.

در واقع‌ (بازی‌) وظیفه‌ اصلی‌ دوران‌كودكی‌ است‌ و یك‌ محیط سالم‌ برای‌ كودك‌، محیطی‌ است‌ كه‌ فعالیت‌ای‌ بازی‌ را در او برانگیزند و خلاقیت‌ او را شكوفا كند. یكی‌ ازكیفیت‌های‌ مهم‌ بازی‌ در كودكان‌، خود آغازی‌ وشخصی‌ بودن‌ آن‌ است‌، یعنی‌ كسی‌ نمی‌تواند به‌جای‌ كودك‌ بازی‌ كند، به‌ علاوه‌ بازی‌ اغلب‌ هدف ‌شخصی‌ ندارد و به‌ طوركلی‌ با بازیگر در همان‌لحظه‌ بازی‌ در ارتباط است‌. كودك‌ با بازی ‌خلاقانه‌ به‌ آن‌ چیزی‌ مبدل‌می‌شود كه‌ در زندگی‌واقعی‌ هنوز قادر به‌ آن‌ نیست‌. همچنین ‌قابلیت‌هایی‌ را برای‌ اشیاء و پدیده‌های‌ اطراف ‌ خود می‌آفریند.

برای‌ این‌كه‌ كودكان‌ بیشتر بازی‌ كنند و بازی‌آنها خلاقیت‌ بیشتری‌ داشته‌ باشد، ضروری‌ است‌كه‌ متخصصان‌ تربیت‌ كودك‌ با استفاده‌ از تجارب ‌ارزنده‌ معلمان‌ و مربیان‌، شیوه‌ای‌ تربیتی‌ و آموزشی‌ را فرا بگیرند.

مهارت‌هایی‌ كه‌ معلمان‌ برای‌ تشویق‌ این‌ جنبه‌های‌ رفتاری‌ كودك‌ می‌آموزند باید به ‌گونه‌ای‌ باشد كه‌ جنبه‌ كلی‌ از رشد طبیعی‌ كودك‌ را شامل‌ شود و بتوان‌ مشخص‌ كرد كه‌ برای‌ كودك ‌در هر سن‌ خاص‌، چه‌ فرآیندها و مواردی‌ لازم‌است‌.

باید به‌ خاطر داشت‌ كه‌ عدم‌ سلامت‌، مشكلات‌ تغذیه‌ای‌، نداشتن‌ امنیت‌ و… تظاهر به ‌كنجكاوی‌ را در كودك‌ كاهش‌ می‌دهد، اما یك ‌محیط امن‌ و جذاب‌ باعث‌ خلاقیت‌ بیشتر او می‌شود.

توجه‌ داشته‌ باشید كه‌ بهترین‌ اسباب‌ بازی‌ها آنهایی‌ هستند كه‌ كودك‌ را مجذوب‌ خود می‌كنند و كودك‌ بارها و بارها به‌ سراغ‌ آنها می‌رود و تحریك‌ و لذت‌ بیشتری‌ از آن‌ كسب‌ می‌كند. این ‌اسباب‌ بازی‌ ممكن‌ است‌ خیلی‌ گران‌ و یا خیلی ‌ارزان‌ تمام‌ شود، ولی‌ نهایتا همان‌ اسباب‌بازی ‌است‌ كه‌ بیشترین‌ امكانات‌ یادگیری‌ را برای‌ او فراهم‌ می‌آورد. با وجود این‌، اسباب‌ بازی‌هایی ‌وجود دارند كه‌ چنان‌ طراحی‌ شده‌اند كه‌ قادرند محركی‌ برای‌ كودك‌ شما جهت‌ جستجو و كشف‌ چیزهای‌ جدید و یادگیری‌ مهارت‌های‌ نو باشند.

مجله خانواده سبز

انتخاب متن : آ . آزاد

 

One comment on “خوشبختی یعنی زیستن در زمان حال

  1. مرسی آذر جان شما واقعا برای این سایت زحمت می کشید و مطالب مفیدی وارد میکنید

پاسخ دادن به خالقی لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *