یک تست برای شناخت روحیه خودتان

روحیه شما به عنوان یک مرد یا زن چگونه است ؟ (تست)

همه می دانند که تفاوتهای بسیاری بین زنان و مردان وجود دارد. این تفاوتها در زمینه های گسترده ای نظیر اختلافات جسمی ( نوع صدا، شکل بدن و…) فیزیولوژیکی ( تولید مثل و…) و حتی در مورد نقش اجتماعی قابل مشاهده است. بطور کلی این دو گروه از نظر خصوصیات شخصیتی نیز متفاوتند و همین نکته آخر، در این تست مورد بررسی قرار می گیرد.

بدون شک، وقتی که از شخصی با قدرت جنسی زیاد صحبت می کنیم، منظور ما یک مرد است و متقابلا ً وقتی شخصی ظریف و لطیف را مطرح می کنیم، شخص مورد نظرمان بیشتر یک زن است.اما واقعیت چیز بسیار دقیق تر است. در حقیقت، تفاوتهای شخصیتی مردان و زنان را نمی توان بطور کامل به دو گروه تقسیم کرد و قسمتی را کاملا ً مربوط به مردان، و قسمت دیگر را خاص زنان دانست. در شخصیت هر مرد، هراندازه هم که نیروی مردانگی او قوی باشد، بازهم رگه هایی از برخی خصوصیات زنانه وجود دارد و بر عکس. البته این مسأله کاملا ً طبیعی است و بدون شک، این آثار زنانه باید در مردها کاملا ً ضعیف بماند. و همین طور، در زنان ، رگه های مردانه در حداقل خود قرار گیرد. هدف تست ارائه شده در این قسمت، مشخص کردن درصد تعلق شما به یکی از این دو گروه است.

در برابر هر سؤال یکی از پاسخهای ” الف” یا “ب” را که بیشتر با طرز فکر شما تناسب دارد انتخاب کنید.

1- بعضی افراد، به اشخاص روشن بین ( پیشگو) و فالگیر زیاد مراجعه می کنند، چون پیشگوییهای اینگونه اشخاص، معمولا ً درست از آب درمی آید. آیا این جمله صحیح است؟

الف) بله             ب) نه

2- آیا در برخی شرایط از خجالت سرخ می شوید؟

الف) بله             ب) نه

3- آیا از اتاقهایی که با گل تزئین شده خوشتان می آید؟

الف) بله             ب) نه

4- آیا دوست دارید موهایتان کوتاه باشد؟

الف) بله             ب) نه

5- بسیاری از مردها دوست ندارند همسرشان در کنار آنها رانندگی کند، شما چطور؟

الف) بله             ب) نه

6- آیا بطور منظم، مجله ای را که اختصاص به مسایل علمی داشته باشد ، مطالعه می کنید؟

الف) بله             ب) نه  

7- در کدامیک از رشته های زیر موفقیت بیشتری دارید؟

الف) ورزشهای سبک       ب) ورزهای سنگین

8- از اینکه برایتان در کاغذهای رنگی نامه بنویسند، خوشتان می آید؟

الف) بله             ب) نه

9- از این دو حیوان، کدامیک را ترجیح می دهید؟

الف) گربه           ب) سگ

10- آیا دوست دارید تقریبا ً هر روز لباسهایتان را عوض کنید؟

الف) بله             ب) نه 

11- شکل دادن چیزی، مهمتر از خود آن چیز است؟

الف) بله             ب) نه

12- آیا دنبال کردن رشد هوشی و ذهنی یک کودک، کار جالبی است؟

الف) بله             ب) نه

13- آیا دوست دارید معمولا ً در کنفرانسهای مربوط به هنرهای معاصر شرکت کنید؟

الف) بله             ب) نه

14- آیا قبول دارید که زندگی مشترک، بدون گذشت طرفین غیر قابل تحمل است؟

الف) بله             ب) نه

15- آیا شما هم اینطور فکر می کنید: استفاده از عینک، چندان زیبا نیست و شخص عینکی، حق دارد دائم به خود فشار آورد تا آن را به چشم نزند.

الف) بله             ب) نه

16- آیا با رضایت و خوشحالی، نامه های طولانی برای دوستانتان می نویسید؟

الف) بله             ب) نه

17- اگر شخصی ما فوق ( از جنس مخالف) در کار خود کاملا ً ورزیده باشد، زیر دست او بودن را تحمل می کنید؟

الف) بله             ب) نه

18- به نظر شما، کدامیک از دلایل زیر عامل بروز اکثر تصادفات رانندگی است؟

الف) سرعت بیش از حد      ب) اغراق در احتیاط 

19- کدامیک از این دو هدیه برایتان خوشایند است؟

الف) یک جعبه شکلات   ب)  یک فندک

20- آیا برای خریدن یک هدیه مدت طولانی تردید می کنید؟

الف) بله               ب ) نه

21- با این جمله موافقید: ” در جوامع مدرن، دیگر آشپزی یک امتیاز برتر برای زنان محسوب نمی شود”.

الف) بله             ب) نه

22- نظرتان در مورد این جمله چیست؟ ” هر اندازه هم که یک نمایشنامه پر احساس باشد، بازهم گریه کردن برای آن اغراق آمیز است .”

الف) همین طور است    ب)  خیر، اینطور نیست

23- آیا دقت کردن در حالتها و وضع خود کار خوبی است؟

الف) بله             ب) نه

24- آیا بطور منظم از مجلات خاص هنر و دکوراسیون استفاده می کنید؟

الف) بله               ب ) نه

25- کدامیک از دو عامل زیر می تواند در شکل گیری یک تمدن مؤثر باشد؟

الف) درجه آزادی زنان   ب) سطح تکنیک

26- آیا مراجعه به فالنامه برایتان سرگرم کننده است؟

الف) بله               ب ) نه

27- آیا مهربانی باعث می شود که خیلی از مشکلات، به خوبی و خوشی بگذرد؟

الف) بله               ب ) نه 

28- وقتی با خطر روبرو شوید، احساس لذت می کنید یا نفرت؟

الف) لذت      ب) نفرت

29- در صورت امکان، کدامیک از موارد زیر را در زندگی شغلی خود انتخاب می کردید؟

الف) استقلال       ب) امنیت

30- آیا در هنگام برخورد با دیگران به جزییات لباس پوشیدن آنها توجه می کنید؟

الف) بله               ب ) نه

31-از دو کیفیت زیر، به نظر شما کدامیک با ارزش تر است؟

الف) خود مختاری     ب) محبت

32- وقتی وسیله ای را مشاهده می کنید، در درجه اول به چه چیزی در آن اهمیت می دهید؟

الف) استفاده ای که می توان از آن کرد .

ب) احساسی که از دیدن یا لمس آن در انسان ایجاد می کند .

33-به نظر شما، کدامیک از موارد زیر برای جمع آوری بهتر ( جالبتر ) است؟

الف) تمبر        ب) اشیای کوچک زینتی

34- آیا به سادگی تحت تأثیر یک فیلم یا برنامه نمایشی غم انگیز قرار می گیرید؟

الف) بله               ب ) نه

 35- آیا غالبا ً وقتی خود را در آینه نگاه می کنید، بدون آنکه ضرورت آشکاری وجود داشته باشد از دیدن خود متعجب می شوید؟

الف) بله               ب ) نه

36-  در مورد مسابقات ورزشی با کدامیک از نظرات زیر موافق هستید؟

الف) یک سرگرمی سودمند     ب) کاری بیهوده

37- در موقعیتهایی که ایجاد می شود، دوست دارید در مورد کدامیک از موضوعات زیر با دوستانتان صحبت کنید؟

الف) در مورد اشعار مدرن       ب) درباره مسابقات اتوموبیل رانی

38- برای هر کس ، حتی یکبار هم که شده اتفاق افتاده است که در حال عصبانیت، با دیگری درگیر شود، در این حالت، کدامیک از دو وضعیت زیر به شما دست می دهد؟

الف) می خواهید مشتی به صورت او بزنید       ب) دوست دارید یک سیلی به صورت او بنوازید .

39-آیا مشاهده خون شما را تحت تأثیر قرار می دهد؟

الف) بله، خیلی           ب) نه زیاد 

40- آیا از اینکه در اتاقی زندگی کنید که پشت  پنجره آن پرده ای وجود ندارد، رنج می برید؟

الف) بله    ب) نه، به این مسأله توجه نمی کنم.

41- برای مطالعه، کدامیک از موارد زیر را ترجیح می دهید؟

الف) یک مقاله     ب) یک رمان

42- اگر خویشتن را صادقانه مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید، تصور می کنید که کدامیک از دو حالت زیر در مورد شما صادق است؟

الف ) بیشتر متظاهر تا مغرور   ب) بیشتر مغرور تا متظاهر

43- خریدهایی که می کنید،  از کدامیک از دو عامل زیر به شکل کمابیش آگاهانه ای متأثر می شود؟

الف) مورد مصرف آنها     ب) ظاهر آنها 

44- اگر برایتان اتفاق بیفتد که بخواهید پرخوری کنید، نقطه ضعف شما در برابر کدامیک از این دو مورد است؟

الف) تنقلات     ب) غذاها

توجه کنید : پنج سؤال بعد، فقط برای آقایان است””

45- بین دو شغل زیر کدامیک را انتخاب می کنید؟

الف) یک بالرین   ب) یک قهرمان اتوموبیل رانی

46- آیا تصور می کنید در دروان جوانی و نوجوانی، بیش از حد به مادرتان ( یا زنی که شما را بزرگ کرده) وابسته بوده اید؟

الف) بله               ب ) نه

47- آیا گاهی برایتان اتفاق افتاده است که در خواب، خود را زن ببینید؟

الف) بله               ب ) نه

48-آیا در دوران جوانی، دوستانتان شما را شخصی زودرنج می دانستند؟

الف) بله               ب ) نه

49- در جنس مخالف، کدامیک از خصوصیات زیر را ترجیح می دهید؟

الف) ظرافت      ب) تمایلات مادرانه

” پنج سؤال بعد، فقط برای خانمهاست.”

45-اگر بنا بود یکی از این دو زندگی را انتخاب کنید، کدامیک را می پذیرفتید؟

الف) زندگی یک نویسنده رمان           ب) زندگی یک فیزیکدان

46- آیا وقتی پدر خود را با سایر مردها مقایسه می کنید، متوجه می شوید که تعداد خیلی کمی از آنها به اندازه او باهوش هستند؟

الف) بله               ب ) نه

47- آیا برایتان اتفاق افتاده که در خواب، خود را مرد ببینید؟

الف) بله               ب ) نه

48- آیا در دوران جوانی، به شما می گفتند که شکل پسر بچه ها هستید؟

الف) بله               ب ) نه

49- در شرایط برابر کدامیک از صفات زیر را در جنس مخالفتان ترجیح می دادید؟

الف) قدرت و نیرو       ب) حساسیت

پاسخنامه

پاسخها شماره سوال پاسخها شماره سوال پاسخها شماره سوال
2 1 2 1 2 1
ب الف 35 الف ب 18 الف ب 1
الف ب 36 الف ب 19 الف ب 2
الف ب 37 الف ب 20 الف ب 3
ب الف 38 الف ب 21 ب الف 4
الف ب 39 الف ب 22 ب الف 5
ب الف 40 الف ب 23 ب الف 6
الف ب 41 الف ب 24 الف ب 7
ب الف 42 الف ب 25 الف ب 8
الف ب 43 الف ب 26 الف ب 9
الف ب 44 الف ب 27 الف ب 10
ب الف 45 الف ب 28 الف ب 11
الف ب 46 الف ب 29 الف ب 12
الف ب 47 ب الف 30 الف ب 13
الف ب 48 ب الف 31 الف ب 14
الف ب 49 الف ب 32 الف ب 15
ب الف 33 الف ب 16
ب الف 34 الف ب 17

 پاسخهای صحیح مربوط به گروه خود را ( مرد یا زن) که نشاندهنده روحیه شماست، جمع کنید. مسلما ً درصد پاسخهای شما در دو ستون، بر حسب اینکه شما مرد یا زن باشید، مفهوم یکسانی نخواهد داشت.

پاسخ تست

                                                                                                        منبع : 20 آزمون برای شناخت خود

                                                                                                        نویسنده : میشل و فرانسوا گوکلا

                                                                                                           گرد آوری : طلایه محتشمی

About خالقی

مدیر و صاحب امتیاز سایت زنان توانمند، دکترای تخصصی روانشناسی ،مدرس دانشگاه ،هیپنوتیزور،نویسنده ی کتاب تاثیر شادمانی و آرمیدگی در اختلالات جنسی ،محقق در زمینه ی شادمانی درونی هشیاری حضور،معنویت درمانی ویوگادرمانی،مربی یوگاو مربی یوگای خنده ودارای چندین سال سابقه ی مدیریت گروه درمانی و توانمند کردن زنان

2 comments on “یک تست برای شناخت روحیه خودتان

  1. Pingback: تست مقاومت و خم شدن و خط و خش روی Apple iPhone SE 2020 با ترجمه فارسی - موبوتل - دیدچه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *