بصیرت دهم

“حیوانات سطح آگاهی و توقعات ما را منعکس میکنند.اگر تعالی روح و ادراک ما کم باشد،حیوانات تنها در کنار ما،اعمال زیست محیطی همیشگی خود را انجام خواهند داد.هنگامی که یک زیست شناس بدبین رفتار حیوانات را تا حد غریزه بدون تفکر دست کم میگیرد،محدودیتی است که خود برای حیوان قایل شده است،اما همچنان که ادراکات ما نسبت به جهان اطراف افزایش می یابد،اعمال حیوانات اطراف ما نیز تغییر کرده ما را در جریان وقایع قریب الوقوع قرار خواهند داد،مرموزتر شده و از جهان غیب ما را با خبر خواهند ساخت و این به نفع ماست”……
“زمانی که با حیوان بخصوصی برخورد میکنیم این بدان معناست که ما آماده ایم تا آگاهی آن حیوان را با آگاهی در حال هوشیاری خود در آمیزیم.می خواهم بگویم که نمونه هایی از جانوران وجود دارند که نزد ما نیستند و ما نمیتوانیم با آنها ارتباط بر قرار کنیم.به همین جهت حفظ نمونه های جانوران در کره زمین بسیار مهم است.ما در تلاش بقای آنها هستیم زیرا نه تنها آنها بخشی از چرخه تعادل بر زمین هستند،بلکه بدان جهت که آنها نشانگر جنبه هایی از ما هستند که ما سعی در به خاطر آوردنشان داریم”
بر گرفته از کتاب بصیرت دهم ، جیمز ردفیلد

(ل-آ)

One comment on “بصیرت دهم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *