بودن در لحظه حالروزي شيوانا به همراه شاگردانش در جاده اي خارج شهر راه مي سپردند. ناگهان شيوانا متوقف شد و از شاگردان عذر خواست و به كنار جاده دويد و شاخه محكم و قطوري را از روي زمين برداشت و آن را پوست كند و با آن عصاي محكمي ساخت. سپس به جمع شاگردانش
بازگشت و به راه رفتن خود ادامه داد.
ساعتي بعد آنها به جواني معلول رسيدند كه عصايي نداشت و خودش را با زحمت روي زمين مي كشيد. شيوانا عصاي دست ساخته اش را به جوان معلول داد و جوان توانست به كمك عصا راحت تر گام بردارد.
شاگردان وقتي اين صحنه را ديدند با توجه به سابقه اي كه از شيوانا داشتند در مقابل او خودشان را روي زمين انداختند و از اين حركت شيوانا به عنوان كرامت ياد كردند و از او به عنوان يك آينده بين و پيشگو درخواست بركت كردند.
شيوانا با خشم بر سرشان فرياد زد: برخيزيد! ساده انديشان! اگر شما هم چشم
سرتان را باز مي كرديد و به جاي ولگردي در عالم هپروت به سطح جاده خيره مي شديد مي
توانستنيد رد پاي لنگ جوان معلول را در سطح خاكي جاده ببينيد . تفاوت من با شما اين است
كه من فقط حواسم را جمع دنياي طبيعي مي كنم و از آن درس مي گيرم، اما شما غافل از عظمت و شكوه و واقعيت طبيعت به ماورالطبيعه توجه داريد و از ديدن بديهي ترين پيام ها در سطح جاده زندگي خود را محروم ساخته ايد
فهمیدن و درک کردن عالم هستی در تخیل و ماورالطبیعه نیست…. در دیدن واقعیتهای خودِ جهان است… شکوه پنهان هستی.

About خالقی

مدیر و صاحب امتیاز سایت زنان توانمند، دکترای تخصصی روانشناسی ،مدرس دانشگاه ،هیپنوتیزور،نویسنده ی کتاب تاثیر شادمانی و آرمیدگی در اختلالات جنسی ،محقق در زمینه ی شادمانی درونی هشیاری حضور،معنویت درمانی ویوگادرمانی،مربی یوگاو مربی یوگای خنده ودارای چندین سال سابقه ی مدیریت گروه درمانی و توانمند کردن زنان

One comment on “بودن در لحظه حال

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *