خنده درمانی

خنده بی دلیل در باشگاه خنده خوبه؟

 

 

آزمایش خنده بی دلیل

In the past four decades, a lot of research has taken place on the benefits of laughter and many people have experimented with laughter as a therapy for curing numerous illnesses as well as maintaining positive health.

در چهار دهه گذشته، تحقیقات زیادی در مورد فواید خنده صورت گرفته و به عنوان یک درمان، مردمان زیادی برای معالجه بیماریهای زیادی با خنده آزمایش شده اند و همچنین برای حفظ کردن سلامتی شان.

Most of this research was done by making people laugh using some humorous intervention which involves the cognitive process and sense of humor which is a mental and intellectual phenomenon.

اغلب این تحقیقات با خنداندن مردم با استفاده از مداخلات فکاهی انجام شده اند ، که با شناخت ادراکی و حس شوخ طبعی درگیر میشود که یک پدیده فکری و عقلانی است.

But, ever since Laughter Yoga was introduced in mid-90s it became popular as it is a non-humor based intervention.

ولی، از زمانی که یوگای خنده در اواسط دهه 90 مطرح شده، این طور ترویج شده که یوگای خنده، بر مبنای شوخ طبعی نیست.

Laughing without using humor was truly universal and produced significant physiological changes, though many people wondered whether laughing without a reason or laughing on purpose really produced a beneficial effect.

خنده بدون استفاده از حس شوخ طبعی به خوبی فراگیر بود و تغییرات قابل توجه فیزیولوژیکی ایجاد کرد ، با وجود این بیشتر مردم متعجب بودند چگونه خنده بدون دلیل یا از قصد خندیدن, واقعا تاثیر سودمندی ایجاد می کند.

Those not involved with Laughter Yoga feel that it is better to laugh on some humorous intervention as what comes is natural laughter; while laughter in Laughter Yoga clubs is forced.

کسانی که با یوگای خنده درگیر نیستند احساس می کنند بهتره با یک مداخله خنده آور ، که در خنده های عادی هست، بخندند. در حالی که خندیدن در باشگاه های یوگای خنده زوری است!

The research on Laughter Yoga methods in Japan, currently going on in Osaka University by Dr. Ohira MD  is very significant and will be a big breakthrough for those who want to know the difference in physiological response to humor based laughter versus  non-humor-based laughter.

تحقیقی در مورد روش های یوگای خنده در ژاپن، که در حال حاضر در دانشگاه اوساکا توسط دکتر اوهیرا در حال انجام است، بسیار قابل توجه است و یک نقطه عطف بزرگی برای آنهایی که می خواهند تفاوت پاسخ فیزیولوژیکی به “خنده بر اساس شوخ طبعی” در برابر “خنده ای که بر اساس شوخ طبعی نیست” را بدانند.

Though not yet concluded but the interim results of the study are very heartening.

هرچند تحقیقات به انتها نرسیده ولی نتایج مطالعات تا این مرحله بسیار باعث قوت قلب  است.

Dr. Ohira took a group of people doing Laughter Yoga session and other groups using Japanese comedy show.

دکتر اوهیرا یک گروه را که در یوگای خنده شرکت میکردند و گروه های دیگر را که در نمایش کمدی ژاپنی بودند در نظر گرفته.

On measuring cortisol, a stress hormone, it was found that the Laughter Yoga group was far better than the comedy group in terms of stress reduction.

در اندازه گیری کورتیزول، هورمون استرس، کشف شد که گروه یوگای خنده در مورد کاهش استرس، بسیار بهتر از گروه کمدی بود.

Even blood pressure was measured for groups doing Laughter Yoga and others using music therapy, and once again it was seen that the Laughter Yoga group had better results than the music group.

حتی فشار خون برای گروه یوگای خنده و کسانی که موسیقی درمانی استفاده می کردند اندازه گرفته شد ، و دوباره دیده شد که گروه یوگای خنده نتایج بهتری نسبت به گروه موسیقی داشت.

About خالقی

مدیر و صاحب امتیاز سایت زنان توانمند، دکترای تخصصی روانشناسی ،مدرس دانشگاه ،هیپنوتیزور،نویسنده ی کتاب تاثیر شادمانی و آرمیدگی در اختلالات جنسی ،محقق در زمینه ی شادمانی درونی هشیاری حضور،معنویت درمانی ویوگادرمانی،مربی یوگاو مربی یوگای خنده ودارای چندین سال سابقه ی مدیریت گروه درمانی و توانمند کردن زنان

4 comments on “خنده درمانی

 1. خنده:
  وسيله اي است براي نشاط جسم و جان .
  لبخند:
  نشان سرخ محبت است
  كه خداوند آفريده است
  خنده:
  درد و ناراحتي ها را مي كاهد
  و در واقع
  نوعي داروي بسيار قوي و موثر است….

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *