معجزهء آرد گندم

یک کیسه آرد در یخچال خود نگه دارید حیرت آوره!!! چندی پیش هنگام پختن ذرت، چنگالم را در آب جوش کردم تا ببینم که ذرت ها آماده هستند یا خیر… ولی اشتباها دستم در آب جوش رفت… همان طور که داشتم جیغ و فریاد می کردم، یکی از دوستانم وارد خانه شد و پرسید که مقداری آرد ساده دارم یا نه؟ من کیسه را آوردم و او دست مرا در آن فرو برد و به من گفت که دستم را به مدت 10 دقیقه در آن آرد نگه دارم… و من هم همینکار را کردم…او به من گفت که در ویتنام، مردی آتش گرفته بود و آنها در حالی که ترسیده بودند، برای خاموش کردن او کیسه ای آرد بر سر و تن او پاشیده بودند، و در کمال تعجب دیده بودند که نه تنها آن آرد آتش را خاموش کرده است، بلکه باعث شده بود که او حتی یک تاول هم نزند خلاصه ….من دستم را به مدت 10 دقیقه در کیسه ی آرد نگه داشتم و آن را بیرون آوردم و دیدم که حتی یک رد قرمز و یا تاولی روی آن وجود ندارد و از همه مهمتر، به هیچ عنوان دردی هم ندارد. از آن زمان، من یک کیسه آرد برای زمان هایی که خودم را می سوزانم، در یخچال نگهداری می کنم. آرد سرد تأثیر بیشتری نسبت به آرد با دمای اتاق دارد. من از آرد استفاده کرده ام و تا به حال یک لک سوختگی قرمز و یا تاول نداشته ام. حتی یک بار زبانم را سوزاندم و آرد را به مدت 10 دقیقه روی آن گذاشتم… درد آن ناپدید شد و سوختگی آن هم برطرف شد آن را امتحان کنید…. معجزه را تجزبه کنید!! یک کیسه آرد در یخچال خود نگه دارید و از این کار خوشحال خواهید شد در ضمن باید اشاره کنم که محدوده ی سوخته شده را اول زیر آب سرد نگیرید…. آن را مستقیما در آرد قرار داده و 10 دقیقه نگه دارید (ف.ط)index

3 comments on “معجزهء آرد گندم

  1. خیلی جالب بود من قبلا با عسل اینکار را می کردم ولی اینبار حتما از آرد استفاده خواهم کرد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *