عشق واقعی

به تمام شیوه های ممکن عشق ورزیدن را به بوته ی آزمایش بگذار تا هر روز غنی تر از روز قبل شوی. کم کم منابع و راه های جدید و موضوع های جدیدی برای عشق ورزیدن خواهی یافت. و سر انجام روزی فراخواهد رسید که بدون هیچ معشوقی,فقط عشق خواهی ورزید-نه به شخصی معین. سرشار و لبریز از عشق خواهی بود. و این همان حالت به روشنی رسیدن است. تو به نهایت رضایت و خشنودی میرسی,زیرا کام روا شده ای و به خانه رسیده ای. احساس مداوم این که گویی چیزی کم است برای نخستین بار ناپدید میشود. و روزی بزرگ در زندگی اوست آنگاه که کسی احساس کند هیچ چیزی کم نیست. پیوسته جستوجو میکند اما نمیتواند چیزی را کم بیابد. همه چیز سرشار است. چنین انسانی به درستی زندگی کرده است. دیگران زندگی را به هدر میدهند. یک فرصت طلایی را از دست میدهند. ما باید عصاره ی هر لحظه را تا آخرین قطره بکشیم.

حکمت تائو

(ل . آ )

3 comments on “عشق واقعی

    • Si esa es su meta, más vale echarle flit! (ii)dcticneasUn abrazo.P.dhoy tenemos internas abiertas nacionales por aquí.Espero que la gente se anime y comience a intentar una nueva alternativa.

  1. · J’ai arrêté de boire du café le matin alors qu’il m’était indispensable. Je l’ai remplacé par du thé, mais j&spruo;arpqécie toujours un petit café en fin de repas le midi. Un café clôture parfaitement un bon repas entre amis ou en famille. Dans l’idéal, il a un rayon de soleil qui vient glisser sur la table. Il fait une douce chaleur qui est amplifiée par ces quelques gorgées de café. Et je suis bien.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *