چه چیزهایی شماراشاد می کند.

خدایا تورا شکر که از چیزهای زیادی در زندگی شاد می شوم. چرا شاد نباشم ؟زمانی که درکلاس پا گذاشتم ودوستانی یافتم ،

که مرادر غم وشادی شریکند.

چراشاد نباشم ؟وقتی به هم می رسیم به جای اینکه حال همو بگیریم ، حال خوب به هم هدیه می دهیم. غمهایمان ،اشکهایمان را

پنهان نمی کنیم. از گناهان ،حسادت،وخشم ودردهایمان با صدای بلند می گوییم. چرا که اینجا ماراقضاوت نمی کنند ،چراکه دوستان

ما محرم اسرارما هستند.اینجا همه متهمیم وهیچ قاضی نیست.تنها خودمان قاضی خودمانیم.

چراشاد نباشم؟ که درجشنها ومراسممان به جای حرص وجوش خوردن از کمی وکاستیها می خندیم ،می گذریم و می گذرند.

چراشاد نباشم؟ وقتی به خدانزدیکتر شده ام. وقتی با دیدن شاخهء گل ،برگ زرد پاییزی وحتی یک تکه سنگ خدارا حس می کنم وشاد می

شوم. وقتی دوستانم را وخودم را که به آرامش درونی نزدیک شده ایم واین آرامش نه تنها درما و اطرافیان ، شاید در نسل های ما هم بی

اثر نباشد.

شادترینم ، چرا که دراین عصر یخی دوستانی دارم به گرمی خورشید و دلی چون دریا . در زمانه ای که پول و تجملات و ادا و اطوار مایهء

افتخار شده ، در کلاس ما سادگی و سادگی وبازهم سادگی افتخارمان است. در اینجا زیورآلات یا لباس فاخر و حتی عنوانها و پست و

مقام هیچ خریدار ندارد.

در این کلاس غیبت وقضاوت ممنوع است. آیا اینها مایهء شادی نیست ؟من وما شادترینیم که با دل و زبان خودمان چون شبان موسی با

خدا راز و نیاز می کنیم. ما شادترین زنانی هستیم که در جستجوی پیداکردن خودمانیم .چرا که نورافکن و ذره بین در دست خودمان ودرون

خودرا جستجو می کنیم نه در دیگری….دیگر خودرا فرشته و آگاه وعالم وبی عیب و بی گناه نمی پنداریم.ما گدای محبت و عشق ازدیگران

نیستیم ، چرا که به خودمان عشق می ورزیم و به دیگران نیز….

من شادترینم ،وقتی پا به کلاس می گذارم و بانوی سفید پوش ما (استاد) که با تمام انرژی دانسته هایش رابدون چشم داشت ومنت ،

بلکه با عشق و اخلاص به ما می گوید.

خدایا:

ای خدای شادیها، این عشق وسرور را از ما دور نکن.

شادیهایت را به تمام این کرهء خاکی عطا کن.

خدای من دلهای غمگین را شاد کن.

خداوندا: دل انسانها را سرشار از عشق و امید و نور خودت بگردان.

خدایا چنان کن سرانجام کار توخشنود باشی و ما رستگار

نویسنده: شهناز_ک

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *