Tag Archives: h

هدیه روز

«همه چیز در لحظه ای مناسب به سوی شما می آید صبور باشید وبه جهان هستی اعتماد کنید ،   با دستکاری بیش از حد به حتم کار را خراب می کنید ،بهانه ای به بدی برای مخالفت ندهید» البته … read more

مهربانی

از مهم ترین كارهایی كه به عنوان یك آدم بزرگ می توانید انجام دهید، اینست كه گهگاه به شادمانی دوران كودكی برگردید. اگر مختارید كه بین “حق به جانب” بودن و “مهربانی” یكی را انتخاب كنید، “مهربانی” را انتخاب كنید. … read more

هدیه روز

از هر لحظه از زندگی برای فکر کردن به متعالی ترین افکار ،بیان بهترین کلمات و انجام بهترین کارها استفاده کن،با این کار خود مقدست را اعتلا بخش ،با دادن آرامش به آن هایی که سر راه تو قرار می … read more

تصویر زن در این جهان

دختر مادر شما پیوند میان گذشته و آینده اید . زن به تنهایی زن میان گروهی انبوه در جستجوی حقیقت هویتش است. فرزند خدا خواهر انسان تلاش را رها نکن. تورا از جستجو باز می دارد . روح ناشناس ! … read more

زندگی یک رویاست

خوشبختی یا بدبختی ،زاییده ی ذهن انسان هستند،دوامی ندارند و چون خواب گذرانند. خاطرات شیرین دوران کودکی مان ،امروز چون خوابی بر ما نمایان می شوند. ناملایمات و خا طراتی که در آن دوران پشت سر گذاشتیم نیز به همین … read more

خدا می داند

ای خموش ،هر چه بیشتر بر تو تمر کز می کنم عمیق تر در سکوت درون خویش فرو می روم! و به اهمیت نا چیز کلام پی می برم . وا ژه ها قدرتی ندارند ،وا ژه ها بیهوده اند. … read more