Author Archives: خالقی

گلچین اشعار مولوی

molavi

بشنـو این نی چون شکــایت می‌کـــنـد از  جـداییــهـــا  حکـــــایت  مـــی‌کــــنـد کــــز نیستـــان تـــا  مـــــرا  ببریــــده‌انـد در نفیــــــرم  مــــــرد و زن  نالیـــــده‌انـد سینه خواهم شرحـــه شرحـــه از فراق تـــا  بگـــویــم  شـــرح  درد  اشتیـــــاق هـــر کسی کو دور ماند از اصل خویش … read more

پالایش هفتگی

help

این هفته رفتار های خود را تماشا کنید،ببینید چه رفتاری در شما از تعادل خارجه و به صورت یک عادت یا تکانه درآمده،مثلا بعضی ها خرید کردن،آرایش کردن،خودنمایی و ظاهر نمایشی درست کردن،زیادی دنبال علم و مقام بودن،از خود تعریف … read more

سخنان آموزنده ی دکارت

images

• به همه چیز شک کنید، غیر از به شک • از آن‌چه شنیده و دیده و خوانده‌اید هیچ چیز را قبول نکنید مگر آنکه درستی و صحت آن به‌خودتان آشکار شده باشد. • از هیچ اندیشه تازه بدون فهم … read more

images

هر چیزی که ما را خشمگین می سازد، می تواند ما را به خودآگاهی و شناخت بهتر خودمان هدایت کند. ((کارل یونگ)) read more

شادمان کردن دیگران راز به دست آوردن سلامتی

8587577589128234567986798050

هر روز فکر کنید چطور مى توانید یک نفر دیگر ر ا خوشحال کنید. زیرا اندیشه خوشحال کردن دیگران ما را از تفکر درباره خودمان باز میدارد و بزرگترین عامل نگرانى ترس و اندوه اندیشیدن درباره خود است شادمانى انسان … read more

پاور پونت یونگ

jung asli تهیه کننده:فاطمه خالقی منابع:منابع: ۱- کارل گوستاویونگ/ محمود سلطانیه/ انسان و سمبولهایش/ دوم ۱۳۷۸، تهران جامی ۲- انسان در جست‌وجوی هویت خویشتن/ کارل گوستاویونگ/ محمود بهفروزی/ تهران: گلبان ۱۳۸۰ با تشکر از استاد عزیزم دکتر سرگلزایی که من … read more

پاورپونت آدلر

آدلر1

Adler تهیه کننده:فاطمه خالقی منابع: کتاب نظریه های شخصیت،تالیف جس فیست و گری گوری جی فیست  Alfred Adler.edu/about/theory journal-psyche.org با تشکر از استاد عزیزم آقای دکتر کوروش گودرزی که من را با آدلر آشنا و علاقه مند کرد.   read more